ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2024- 2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και ώρες 13:30 έως 14:00

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΟΥΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ