Ενημέρωση για την διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση εισόδων ΤΚ Καλαβρύτων» πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της Παλαιών Πατρών Γερμανού από Πάνου Πόλκα έως Αγαθονίκου.

Για το διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το τμήμα αυτό και με σκοπό την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων περιμετρικά της πλατείας Κύπρου θα αντιδρομηθεί η οδός Λοχαγού Καποτά με σκοπό την κίνηση των οχημάτων από Εθνικής Αντιστάσεως προς Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για την διάρκεια των εργασιών που θα ξεκινήσουν μετά της 8 Μάϊου 2024 και θα προηγηθεί σήμανση με ευθύνη του αναδόχου και των υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ