Την κατασκευή μίας νέας μονάδας παρασκευής ζωοτροφών δρομολογεί ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και επένδυσης, δίνει αξία στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους της, κατασκευάζοντας ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών και επενδύει στην ενεργειακή του ανεξαρτησία, δημιουργώντας ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 1 MW