Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η. Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, που συνήλθε εκτάκτως σήμερα, αποφάσισε ομόφωνα την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους από 29/11/2013 έως και 08/12/2023, σε ένδειξη διαμαρτυρίας : 1) Για το κατατεθέν στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο, που απαξιώνει τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και ειδικά των δικηγόρων, 2) Για το απαράδεκτο πόρισμα – πρόταση ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας και 3) Για την
κατάσταση του δικαστικού μεγάρου Καλαβρύτων.

Ειδικότερα οι δικηγόροι του Δ.Σ. Καλαβρύτων θα απέχουν από όλες τις δίκες ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων καθώς, ιδίως από όλες τις δίκες που διάδικος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από συμβολαιογραφικές πράξεις και πράξεις ενώπιον του Κτηματολογίου, χωρίς καμία εξαίρεση, Πλαίσιο αδειών, όπως καθορίζεται με την από 25/11/2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Οικονόμου               Μαρία Σταυροπούλου