Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, την 4η τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης υλοποίησης του προ υπολογισμού του Δήμου, Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Καλαβρύτων.

3. Περί εισήγησης του αρμοδίου Αντιδημάρχου για τον καθορισμό διαδικασίας επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Καλαβρύτων.

4. Περί αντικατάστασης του 3ου τακτικού μέλους της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2024, κ. Μαργαρίτας Γόνη.

5. Περί του από 30-10-2023 αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Μπουμπουκιωτών «Ο ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ», Κοινότητας Μανεσίου για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μπούμπουκα, για πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου.

6. Περί του από 5-2-2024 αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Καλλιφωνιτών «΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος», για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας των Καλλιφωνίου για πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου.

7. Περί του από 30-11-2023 αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Νασιωτών, για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Νασίων Δ.Ε. Παΐων, για πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου.

8. Περί του από 7-2-2024 αιτήματος του Ελληνικού Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Αναρρίχησης Αιγίου, για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας των Λαπαναγών για δραστηριότητές που προάγουν τα τοπικά συμφέροντα.

9. Περί έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά κ. Βικτωρίας Δελή του Κων/νου, συζ. Ζολώτα, για αυθαίρετη κατασκευή πέτρινης σκάλας επί δημοτικού-κοινοτικού δρομίσκου στην Δημοτική Κοινότητα ΄Ανω Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

10. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου, για τη 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ» του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ» του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί του από 16/10/2023 αίτησης του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιά «Η Αγία Λαύρα» και της αριθ. 6/7-11-2023 σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερτέζης, για κατασκευή και ανέγερση Ανδριάντα του αγωνιστή του 1821 Αναγνώστη Στριφτόμπολα στην πλατεία στη θέση που βρίσκεται η προτομή του.

13. Περί αιτήματος της Δ/ντριας του Γενικού Λυκείου της Δάφνης της Δ.Ε. Παΐων, για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλαβρύτων, εκδήλωσης στις 17-5-2024 στην πλατεία της Δάφνης, στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που πραγματοποιούνται στο Γενικό Λύκειο Δάφνης και ανήκουν στο Δίκτυο «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» και πολιτισμικές αναγνώσεις στη MAGNA GRAECIA.

14. Περί του από 22-4-2024 αιτήματος της ΑΛΑΜΜ Α.Σ. για την διεξαγωγή του Hellas Rally 2024 (αθλητική εκδήλωση – παγκόσμιος αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού) 30 και 31 Μαΐου στα Καλάβρυτα.

15. Περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 2734/1999 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Τζόβολος