Η περιοχή μας στο επίκεντρο της αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Δυτικής Πελοποννήσου, με κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις ως «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους».

Περιοχές της Αχαΐας περιλαμβάνει η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, στην οποία αναφέρονται οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι, με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις.

Πρόκειται για τους ποταμούς: Λάδωνα, Αροάνιο και Σελινούντα. Ως «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» έχουν, σημειωτέον, ανακηρυχθεί οι πηγές του Αροάνιου και του Λάδωνα.
Αναλυτικά, οι επισημάνσεις είναι:

– Ο Σελινούντας στην πολυδαίδαλη διαδρομή των 48 χλμ. περνά από τον αρχαιολογικό χώρο της βυθισμένης Ελίκης και από 4 ιστορικά μοναστηριακά. Συμπεριλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Οδηγό κορυφαίων ποταμών της Πελοποννήσου για καγιάκ. Στο Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναγνωρίζει την περιοχή ως μία από τις σημαντικότερες υγροτοπικές της Δ. Πελοποννήσου και προτείνει την προστασία τοπίου και πηγών. Ο συγκερασμός της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, πολιτισμικών γνωρισμάτων απασχολεί και το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ορίζει πως στις προστατευόμενες περιοχές επιτρέπονται χρήσεις και δραστηριότητες, που δεν θα θίγουν την οικολογική τους ισορροπία και θα προωθούν την οργανωμένη και συντονισμένη διαχείρισή τους.

Ο Αροάνιος και ο Λάδωνας, καθώς και τα τοπία των ποταμών (συν Σελινούντα) κατατάσσονται σε εθνικής σημασίας.

– Στις ορεινές περιοχές των Δήμων Πατρέων και Ερυμάνθου, επίσης, σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθεί «έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού» και προτείνεται η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων με στόχο την αναστολή της μείωσης πληθυσμού και τη σταθεροποίησή του.

Τα ποτάμια Λάδωνας, Αροάνιος και Σελινούντας συγκεντρώνουν πλήθος χαρακτηριστικών, καθώς περιλαμβάνουν ή γειτνιάζουν με περιοχές του «Δικτύου Natura 2000» κι άλλες περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όπως ιστορικούς τόπους, προστατευόμενα τοπία (π.χ. σπήλαια), Καταφύγια Αγριας Ζωής, πολιτισμικά μνημεία (γέφυρες, νεροτριβές, υδρόμυλοι, υδραύλακες, λιθιές, κτίσματα, αρχαιολογικοί χώροι ακόμη και Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς), εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διαδρομές, δίκτυα μονοπατιών και παραδοσιακούς οικισμούς. Στις περιοχές αυτές έχουν αναπτυχθεί πολλές μορφές ήπιου εναλλακτικού τουρισμού: υπαίθριων δραστηριοτήτων, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, πεζοπορικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός-προσκυνηματικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές και δραστηριότητες ορεινού, λιμναίου και ποτάμιου τουρισμού και παράλληλα με τα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, καταλυμάτων, εστίασης και προσφοράς τοπικών αγαθών πρωτογενή τομέα και μεταποίησης τροφίμων.

Μάλιστα, συχνά οι ποταμοί αποτελούν διεθνές ορόσημο της περιοχής.

Στους ποταμούς Αροάνιο, Λάδωνα, Σελινούντα πραγματοποιούνται μικτή πεζοπορία με περπάτημα και κολύμβηση, επισκέψεις σε καταρράκτες, παρατήρηση πτηνών–θηλαστικών και εντόμων, επισκέψεις σε γεφύρια, σπήλαια και στα πολιτιστικά μνημεία και εν γένει πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής. Επιπλέον, οι παραποτάμιες περιοχές των ποταμών αυτών προσφέρονται για πεζοπορία, ορεινό τρέξιμο και ορεινή ποδηλασία και πολιτισμικό-ιστορικό τουρισμό, χάρη σε ένα πυκνό πλέγμα σχετικών διαδρομών, πολλών από αυτών διεθνούς εμβέλειας.

Στους ποταμούς Αροάνιος και Σελινούντας ζουν πλήθος αμφίβιων, ερπετών και ιχθυοπανίδας και τα παρόχθια δάση αποτελούν ενδιαίτημα για πολλά είδη θηλαστικών, ορνιθοπανίδας και απειλούμενων αρπακτικών. Από αυτά οι ποταμοί Σελινούντας, Λάδωνας, Αροάνιος είναι σημαντικοί για τη βίδρα, απειλούμενο είδος και προστατεύεται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Στην ιχθυοπανίδα του Σελινούντα περιλαμβάνεται το Χέλι Anguilla Anguilla, είδος που κρίνεται Κρισίμως Κινδυνεύον.
Το προστατευόμενο είδος Πελοποννησιακή Μπριάνα Μπριάνα ζει στον Αροάνιο και στον Λάδωνα, όπου ζει επίσης και το προστατευόμενο είδος Λιάρα.

Στον Αροάνιο συναντάται ο αλπικός τρίτωνας, είδος που προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» είδος στο Κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009).

Στον Σελινούντα περιλαμβάνονται και οι χρυσαετοί, προστατευόμενο είδος, «Κινδυνεύον» στο Κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση της Βόννης.

– Αροάνιος, Λάδωνας και Σελινούντας υδροδοτούν περιοχές, ωστόσο συχνά στις ΜΠΕ έργων ζητείται «να απαγορευτεί αυστηρά η οποιαδήποτε απόληψη νερού από τα επιφανειακά ύδατα (ενδεικτικά στο Σκιαδοβούνι Ερυμάνθου).
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η μερική προστασία κρίνεται ανεπαρκής για να αποτρέψει την περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση και απαιτείται η προσθήκη της πρόβλεψης ότι όλα τα ποτάμια χαρακτηρίζονται ως «Υδατα Αναψυχής» και προορίζονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ήπιου τουρισμού και για δραστηριότητες αναψυχής, ενώ πρέπει να θεσπιστεί η γενική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, υβριδικών σταθμών και υδροηλεκτρικών έργων είτε μικρών είτε μεγάλων.

Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος

pelop.gr