Επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας κα Κατερίνα Σολωμού.

Την Παρασκευή 9/2/2024 στις 11:00 π.μ. κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κορινθίας θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με την Διοίκηση και το Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό του νοσοκομείου.

Επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας κα Κατερίνα Σολωμού, καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η θωράκιση και η στήριξη του ΕΣΥ αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ζητούμενο του κλιμακίου σε συνέχεια των παλαιότερων μας δράσεων είναι η επιτόπια διαπίστωση ύπαρξης τυχόν νέων προβλημάτων στην λειτουργία του νοσοκομείου, η πορεία επίλυσης των ήδη καταγεγραμμένων και η άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση μέσω προτάσεων για την εξεύρεση λύσεων.