Όπως τονίστηκε και στη σχετική επιστολή σε μια εποχή που η δυσπιστία των πολιτών για την Ευρώπη μπορεί να εκφράζεται έντονα στις κάλπες, πρέπει να ενισχύσουμε την Πολιτική Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μείζονα δημοκρατικό στόχο στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο. Η 9η έκθεση για τη συνοχή επιβεβαίωσε ότι η Πολιτική Συνοχής συνέχισε να δημιουργεί ισχυρά οικοσυστήματα καινοτομίας,βασικές υποδομές κινητικότητας, να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διευκολύνει να δοθούν απαντήσεις στην πολλαπλή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι πολίτες της. Η Πολιτική Συνοχής το πέτυχε αυτό μεταξύ άλλων μέσω των κοινών αρχών διαχείρισης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

«Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Πολιτική Συνοχής έχει ως στόχο να κινητοποιήσει κεφάλαια για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων όπως χρηματοοικονομικών, ασφάλειας, περιβαλλοντολογικών, καθώς και ψηφιακής και δημογραφικής μετάβασης.  Έτσι, με το σκεπτικό ότι θέλουμε η Πολιτική Συνοχής να εξελιχθεί και συνεχίσει να προσφέρει πρέπει να θέσουμε νέους στόχους», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου και Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Φωκίων Ζαΐμης.