Η μερική εξαίρεση ικανοποιεί αιτήματα από πολλά κράτη μέλη – Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αύριο 14 Φεβρουαρίου και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου για ένα έτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσημα κανονισμό με τον οποίο χορηγείται μερική εξαίρεση στους Ευρωπαίους γεωργούς από τον κανόνα για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση.

Αυτό αποτελεί συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και των συζητήσεων με τα κράτη μέλη σε συνεδριάσεις επιτροπών. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αύριο, 14 Φεβρουαρίου, και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου για ένα έτος, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η μερική εξαίρεση ανταποκρίνεται σε αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της ΕΕ.
Αντί της διατήρησης της γης υπό αγρανάπαυση ή της διατήρησης μη παραγωγικών χαρακτηριστικών στο 4% της αρόσιμης γης τους, οι γεωργοί της ΕΕ που έχουν καλλιέργειες δέσμευσης αζώτου (όπως φακές, μπιζέλια ή φάβες) και/ή εμβόλιμες καλλιέργειες χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο 4% της αρόσιμης γης τους θα θεωρούνται ότι πληρούν την αποκαλούμενη απαίτηση. Ωστόσο, οι γεωργοί που το αποφασίζουν μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν την απαίτηση με γη υπό αγρανάπαυση ή μη παραγωγικά χαρακτηριστικά.
Η τελική πράξη που εκδόθηκε επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα οικολογικά τους προγράμματα που στηρίζουν μη παραγωγικές περιοχές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική βάση αναφοράς στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας (προτύπων επωφελών για το περιβάλλον και το κλίμα). Μια απλή κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρκετή για την άμεση επικαιροποίηση των σχετικών οικολογικών προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ώστε οι γεωργοί να μπορούν να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη ώστε να παρέχει ισορροπία μεταξύ, αφενός, της παροχής κατάλληλης ανακούφισης και ευελιξίας στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις και, αφετέρου, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποιότητας του εδάφους.

«Μόνο εάν οι γεωργοί μας μπορούν να ζήσουν από τη γη τους, θα επενδύσουν στο μέλλον. Και μόνο εάν επιτύχουμε μαζί τους στόχους μας για το κλίμα και το περιβάλλον, οι γεωργοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν. Οι γεωργοί μας έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος αυτού. Το μέτρο αυτό προσφέρει ευελιξία στους γεωργούς, ενώ εξακολουθεί να τους επιβραβεύει το κρίσιμο έργο τους για την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και βιωσιμότητας της ΕΕ. Σύντομα θα υποβάλουμε περισσότερες προτάσεις για την άμβλυνση της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το σκεπτικό της απόφασης

Οι αγρότες της Ε.Ε έρχονται αντιμέτωποι με ένα συνδυασμό υψηλού κόστους εισροών και ενέργειας από τη μία και της γεωπολιτικής αστάθειας, που επικρατεί τα δύο τελευταία έτη, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιπλέον η περσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από μεγάλο αριθμό ακραίων καιρικών φαινομένων και συμβάντων όπως ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές.

Αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν αναμφισβήτητα την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων καλλιεργητικών εργασιών.

Η υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία της πρόσφατης αναθεώρησης της ΚΑΠ ενδεχομένως φέρνει αντιμέτωπους τους αγρότες με επιπλέον δυσκολίες και αβεβαιότητες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η υποχρέωση των παραγωγών να αφιερώσουν ένα ελάχιστο ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης ως γη υπό αγρανάπαυση, το οποίο πηγάζει από τις απαιτήσεις της νέας ΚΓΠ 2023 -2027, βραχυπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα των παραγωγών.

Πηγή: protothema.gr