Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 5 η Μαρτίου 2024 , αποφάσισε πέραν των άλλων τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , την 14 η του μηνός Απριλίου και του έτους 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 :00 π. η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μαθητική Εστία Κλειτορίας με θέματα:

1) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής με έναρξη ψηφοφορίας , με έναρξη ψηφοφορίας 11:00π.μ. έως 15:00μ.μ
2) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 3) Έγκριση απολογισμού έτους 2023 4) Διάφορα θέματα Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 21 η Απριλίου 2024 , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου,
Μηλιτσόπουλο Παν. Δημήτριο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 6974325891, μέχρι και την 31 η Μαρτίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00
Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κλειτορίας
Μηλιτσόπουλος Παν. Δημήτριος