Χριστούγεννα 2023 καί τό ’Ανατέλλον ’Έτος 2024:

‘Η Χιονισμένη βουνοκορυφή δηλώνει τήν ’Αγνότητα τής Ψυχής, τήν ’ανάγκη ’ανήψωσις τών ‘Ανθρώπων σέ ‘υψηλοτέρους πνευματικούς ‘ορίζοντες κι’ ’αναζητήσεις τών ’ανωτέρων ’Αξιών, στά διάσελα τών δυσκολιών τής ’ανθρώπινης ‘οδοιπορείας, ’επί Γής…

«Μέ τήν ’ελπίδα νά ξεπεράσουμε τήν ’αντοχήν μας
Μέ τήν ’ελπίδα νά προχωρήσουμε
Πέρα ’απ’ τό σύνορο πού χάραξεν ‘η μοίρα
’Εδώ στεκόμαστε καί παλεύουμε…».
’Από τό Ποίημα -’Εδώ κάτω- τού Μηνά Δημάκη.

’Εν Νέα Σμύρνη ’Αττικής Χριστούγεννα Δεκεμβρίου 2023 τού Φευγαλέου ’Έτους 2023

«…‘Ο Πέραν ’απ’ τό σύνορον πού χάραξεν ‘η μοίρα Μου !!! …».

’Ελπίζων, είς μίαν Φωτεινοτέραν Ζωήν όλων τών ’ανθρώπων καί τών ’επερχομένων Γενεών…

Σας χαιρετώ ευχόμενος ‘Υγείαν, Ψυχικήν και Σωματικήν…

Κωνσταντίνος Κατσιάρης,
Κρινοφυτινός Καλαβρυτινός

Χριστούγεννα 2023 καί τό ’Ανατέλλον ’Έτος 2024:

 

‘Η Χιονισμένη βουνοκορυφή δηλώνει τήν ’Αγνότητα τής Ψυχής, τήν ’ανάγκη ’ανήψωσις τών ‘Ανθρώπων σέ ‘υψηλοτέρους πνευματικούς ‘ορίζοντες κι’ ’αναζητήσεις τών ’ανωτέρων ’Αξιών, στά διάσελα τών δυσκολιών τής ’ανθρώπινης ‘οδοιπορείας, ’επί Γής…

«Μέ τήν ’ελπίδα νά ξεπεράσουμε τήν ’αντοχήν μας
Μέ τήν ’ελπίδα νά προχωρήσουμε
Πέρα ’απ’ τό σύνορο πού χάραξεν ‘η μοίρα
’Εδώ στεκόμαστε καί παλεύουμε…».
’Από τό Ποίημα -’Εδώ κάτω- τού Μηνά Δημάκη.

’Εν Νέα Σμύρνη ’Αττικής Χριστούγεννα Δεκεμβρίου 2023 τού Φευγαλέου ’Έτους 2023

«…‘Ο Πέραν ’απ’ τό σύνορον πού χάραξεν ‘η μοίρα Μου !!! …».

’Ελπίζων, είς μίαν Φωτεινοτέραν Ζωήν όλων τών ’ανθρώπων καί τών ’επερχομένων Γενεών…

Σας χαιρετώ ευχόμενος ‘Υγείαν, Ψυχικήν και Σωματικήν…

Κωνσταντίνος Κατσιάρης,
Κρινοφυτινός Καλαβρυτινός