Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Οι πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δυο λέξεις στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους ως σημαντικοί παράγοντες στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευημερίας για τον τόπο μας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τo 3o Συνέδριο Impact 2024 με θέμα «Ένταση γνώσης, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» ήταν όχι μόνο χρήσιμα, αλλά και απαραίτητα προκειμένου να οριοθετήσουμε στόχους, να αναδείξουμε προσπάθειες και να εντοπίσουμε ωφέλιμες πρακτικές που θα απογειώσουν την περιοχή μας. Η συνεργασία των δυο αυτών στοιχείων οδηγεί στην επιτυχία. Οι ομιλητές ανέπτυξαν σημαντικές προτάσεις και κατέθεσαν πρωτοποριακές ιδέες, τις οποίες κι εμείς ως παράταξη θα μελετήσουμε και θα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας για μια Πάτρα που ονειρευόμαστε, με γνώμονα την πρόοδο του πολίτη. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, εφημερίδα Γνώμη, ΣΤΕΔΕ και σε όσους στήριξαν τη διεξαγωγή του συνεδρίου.