ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ &
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ !
Στο “Μνημείο”, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Λειβαρτζίου

Πηγή: Λειβάρτζι μου Αγαπημένο