Με γνώμονα την ενημέρωση των πολιτών, σας διαβιβάζουμε το τηλεοπτικό μήνυμα ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, διάρκειας 46 δευτερολέπτων και παρακαλούμε: 

 1. βάσει της υπ’ αριθμ. 4 – 18.01.2024 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για την προώθηση του μηνύματος προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειάς σας με στόχο την μετάδοση ως κοινωνικό μήνυμα από σήμερα έως και 10 Μαρτίου 2024

Η ΓΓΠΠ έχει ήδη στείλει το μήνυμα για μετάδοση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας του Νομού Αττικής. Το αρχείο και η απόφαση του ΕΣΡ έχουν τοποθετηθεί σε link του wetransfer στο συνοδευτικό κείμενο του παρόντος email καθώς και μέσα στο εισερχόμενο έγγραφο του ΙΡΙΔΑ. Τα στοιχεία της υπηρεσίας για την έκδοση μηδενικού τιμολογίου είναι: 

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  Επάγγελμα: Δημόσιο ΑΦΜ: 996673084 ΔΟΥ: Αμαρουσίου 

Διεύθυνση: Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι Τηλ. 213 1510 146 

Κατά την αποστολή σας, παρακαλούμε όπως μας συμπεριλάβετε στους αποδέκτες κοινοποίησης. 

 1. για την ανάρτηση του τηλεοπτικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας ή για περαιτέρω ηλεκτρονική προώθηση. Το σχετικό link βρίσκεται αναρτημένο στο κανάλι Youtube της ιστοσελίδας μας. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 κ.α.α. 

 Σοφία Μαρκαντωνάκη 

Συνημμένη: Η απόφαση του ΕΣΡ  

Εσωτ. διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 2. Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής  5. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65b25fb7ad3e76a8cf1529a3 στις 25/01/24 15:19 

Μετάδοση κοινωνικού τηλεοπτικού μηνύματος «ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ –  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ» από τις Περιφέρειες

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5806/25.01.2024 έγγραφο ΓΓΠΠ 

2) Η Απόφαση του ΕΣΡ με αριθμ. 04/18.01.2024 

 Σας αποστέλλουμε το σχετ. (1) έγγραφο της ΓΓΠΠ και παρακαλούμε το Γραφείο Τύπου της Π.Δ.Ε. για: 

 α) Την προώθηση του μηνύματος στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειάς μας για μετάδοση ως κοινωνικό, με στόχο την μετάδοσή του από σήμερα έως και 10.03.2024  σύμφωνα με την 04 – 18.01.2024 σχετ. (2) απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. 

 β) Την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε., μέσω της αναγραφόμενης στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο διεύθυνσης στο YouTube, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο ΓΓΠΠ, στο οποίο και αναγράφονται το link  (https://wetransfer.com/downloads/5d48546a57682ddb3e125a198657171920240125133 419/945a1e), όπου έχει τοποθετηθεί το σποτ και η Απόφαση, το τηλεοπτικό μήνυμα, 

καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας για την έκδοση μηδενικού τιμολογίου. Συν.: Τα ανωτέρω σχετικά 

 Ο Προϊστάμενος  Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  Π.Δ.Ε. 

 Νικόλαος Γυφτάκης 

ΚΟΙΝ: 1. ΓΓΠΠ (ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ) 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε 
 2. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας 
 3. Γραφ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας 
 4. Γραφ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας 
 5. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων 
 6. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας  8. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου  9. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού 
 7. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης 
 8. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων &  Χωροταξίας 
 9. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  13. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού 14. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας 15. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Με αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού των παραγωγικών τάξεων και συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
 10. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Με αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού των παραγωγικών τάξεων και συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών για την Π.Ε. Ηλείας.
 11. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Με αρμοδιότητες συντονισμού του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, με στόχο την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 12. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα ισότητας, άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και φυλετικών διακρίσεων. Στις αρμοδιότητές της υπάγεται η συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και η αποδοχή παροχής κοινωνικής εργασίας σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους κατάδικους σε περίπτωση μετατροπής της ποινής τους από το δικαστήριο.
 13. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Με αρμοδιότητες σε θέματα Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Αιτ/νίας και της Π.Ε. Ηλείας, καθώς και για το συντονισμό των δράσεων ανάπτυξης των Εγγείων Βελτιώσεων και των φορέων τους σε περιφερειακό επίπεδο. 20. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτ/νίας 
 14. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας 
 15. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας 

  ΑΠΟΦΑΣΗ: 4-18.01.2024
Η Ειδική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που προβλέπεται από το άρθρο 3, παρ. 4 της υπ. αριθμ: ΑΠ. 24/1, ΦΕΚ Β ́ 11 της 15/1/97, αποφάσεως των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 20 παρ 3 του Ν. 3592/2007 τροποποίησή του για τη δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 01/2024 και ώρα 10:00, για να εξετάσει την αίτηση που υπέβαλε
η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (τηλ: 213 1510174, fax: 210 7707938 και e-mail: sofimark@gscp.gr) στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία τους κατά την χειμερινή περίοδο, με θέμα ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ.
Αποφασίζει
Εγκρίνει την δωρεάν μετάδοση ενός (1) τηλεοπτικού μηνύματος από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας για το χρονικό διάστημα από την 23η-01-2024 έως και την 10-03-2024.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεώσεις δωρεάν μετάδοσης των κοινωνικών μηνυμάτων από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ’ αριθ.: Α.Π. 1686/1/1.6.2018 (ΦΕΚ Β ́/2037/5.6.2018) Κ.Υ.Α.Δ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής EONIK
Πέτρος Τριανταφυλλίδης BWA,

Μέλος του ΕΣΡ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ