Με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά, η ανάπτυξη των δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας στην περιφέρεια και τα νησιά εντάχθηκε στις διαπραγματεύσεις της «Πράξης για τις υποδομές Gigabit»

Ξεκίνησαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Επιτροπής για την Πράξη για τις υποδομές Gigabit.
Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ως προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη διασφάλιση ότι ο νέος Κανονισμός θα επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας Gigabit στις απόκεντρες περιοχές και τα νησιά.
Σπουδαίας σημασίας για την Ελλάδα, είναι η υιοθέτηση στη διαπραγματευτική θέση του Ευρωκοινοβουλίου του αιτήματος της Έλενας Κουντουρά για την εξασφάλιση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας ίντερνετ επόμενης γενιάς και με προσιτό οικονομικό κόστος, στην περιφέρεια και τα νησιά.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετέχει στη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας στους τριλόγους μεταξύ του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την “Πράξη για τις υποδομές Gigabit” που ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του Φεβρουαρίου με την βελγική Προεδρία του Συμβουλίου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό Κανονισμό, διότι διασφαλίζει το δικαίωμα στη συνδεσιμότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε η Έλενα Κουντουρά στην έναρξη των διαπραγματεύσεων, «η εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας gigabit αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τον ψηφιακό μετασχηματισμός της Ένωσης αλλά και της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας. Είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση μιας ψηφιακής κοινωνίας στην οποία κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τα ψηφιακά δικαιώματα. Αυτό εξασφαλίζει η νέα νομοθεσία που θα είναι υποχρεωτική για όλα τα Κράτη Μέλη και θα μειώνει τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία χορήγησης αδειών, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην ανάπτυξη αυτών των δικτύων».

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός στοχεύει στη διευκόλυνση και τόνωση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας gigabit – τα οποία μπορούν να επιτρέψουν τη λήψη δεδομένων με ταχύτητα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο- προωθώντας την κοινή χρήση της υπάρχουσας φυσικής υποδομής και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέας φυσικής υποδομής, έτσι ώστε τα δίκτυα αυτά να μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

Οι στόχοι της ΕΕ για το ψηφιακό θεματολόγιο για το 2030, απαιτούν όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να διαθέτουν συνδεσιμότητα gigabit, με όλες τις κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από ασύρματα δίκτυα υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς με απόδοση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτό του 5G. Μέχρι σήμερα, η πλήρης κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, δηλαδή των δικτύων gigabit, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών και 5G, σε όλα τα κράτη μέλη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό κόστος εγκατάστασης και βραδεία ανάπτυξη του δικτύου.

Ο Κανονισμός θα απλουστεύσει, θα μειώσει το κόστος και θα επισπεύσει τις διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, και θα μειώσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους φορείς εκμετάλλευσης και τον δημόσιο τομέα, καθιστώντας έτσι τη διαδικασία εγκατάστασης πιο ομαλή και ταχύτερη.

Οι κρίσιμες θέσεις που είχε καταρτίσει η Έλενα Κουντουρά, ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν επαρκή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων όλη η ελληνική περιφέρεια και τα ελληνικά νησιά, είχαν υπερψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ITRE κατά την ψηφοφορία για τον νέο νομοθετικό Kανονισμό της ΕΕ.

Ορισμένες από τις θέσεις που στήριξε η Έλενα Κουντουρά και έχουν υιοθετηθεί στη θέση που θα υπερασπιστεί το Ευρωκοινοβούλιο στους τριλόγους είναι:

Η Πράξη παραμένει υπό μορφή Κανονισμού. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική και ταχεία ανάπτυξη δικτύων gigabit σε ολόκληρη την ΕΕ. Αρκετά Κράτη μέλη ήθελαν να αλλάξει το νομικό μέσο σε Οδηγία για μεγαλύτερη ευελιξία στα Κράτη Μέλη κατά την εφαρμογή.
Προωθούνται μέτρα για την ταχεία ανάπτυξη αυτών των δικτύων στις απόκεντρες περιοχές και τα νησιά. Για να επιτευχθεί αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποχρεώσεις πρόσβασης θα επεκταθούν σε εμπορικά κτίρια σε περιοχές με κακή κάλυψη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια διαθέσιμα για υποδομή υποδοχής. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν και θα αναφέρουν την πρόοδο στην ανάπτυξη αυτών των δικτύων σε αυτές τις περιοχές.
Η Πράξη περιλαμβάνει πιο φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα για τη χορήγηση αδειών και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
Ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των δημόσιων αρχών κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών.
Θεσπίζεται ένα ψηφιοποιημένο σύστημα υποβολής αίτησης για άδειες, που μειώνει το διοικητικό κόστος και τον φόρτο.
Θα καταργηθούν τα τέλη για τους τελικούς χρήστες στις κλήσεις εντός της ΕΕ. Για την προστασία των πολιτών από τις υπερβολικές τιμές, τα τέλη λιανικής για κλήσεις εντός της ΕΕ υπόκεινται επί του παρόντος σε ανώτατα όρια από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 που λήγει τον Μάιο του 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει ακόμη σαφή προσανατολισμό για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι επιβάλλεται να αναληφθεί δράση, ώστε να καταργηθούν πλήρως τα τέλη για τις κλήσεις εντός της ΕΕ.