Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάσσονται δράσεις προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

  • Η υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμΕΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, χρηματοδοτείται με 2,2 εκ ευρώ. 
  • Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αντίστοιχες δράσεις χρηματοδοτούνται με 1 εκατ. ευρώ. 
  • Τέλος, η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί στην Πάτρα χρηματοδοτείται με 980.833 ευρώ για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται υπηρεσίες για τη φυσική πρόσβαση των Φοιτητών με Αναπηρία στους ακαδημαϊκούς χώρους με τη λειτουργία ολοκληρωμένης υπηρεσίας μεταφοράς και συνοδείας, η δημιουργία ψηφιακού συστήματος διαχείρισης προγράμματος μετακίνησης, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, η υποστήριξη φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, η παροχή ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, κλπ.

 «Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις που αφορούν στη χρήση νέων τεχνολογιών, στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα, στην πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής μας. Το δικαίωμα κάθε πολίτη στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δημοκρατική υποχρέωση όλων μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης με αφορμή τις πράξεις ένταξης.