Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για του αρμοδίου υπουργού κου Γ. Φλωρίδη, τίθεται από σήμερα 04.04.2024, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18.04.2024.

Ειδικότερα για την Αχαΐα στο άρθρο 6 παρ. στ, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (πρώην Νομός Αχαΐας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αχαΐας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα.

Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αχαΐας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Τα Ειρηνοδικεία Πατρών, Δύμης, Αιγιαλείας, Ακράτας και Καλαβρύτων καταργούνται.

Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αχαΐας.

Ως παράλληλες έδρες του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται:

α) το Αίγιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αιγιαλείας και

β) τα Καλάβρυτα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Καλαβρύτων.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: οκτώ (8),

β) Πρωτοδίκες: εξήντα μία (61), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τρεις (3),

δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6),

ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8).

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα (170).