ΝΙΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – 4 χρόνια απολογισμός στην καθαριότητα και την ανακύκλωση του Δήμου της Αθήνας.