Οι εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-2025, θα διαρκέσουν από 1/3/24 έως 20/3/2024 Η εγγραφή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ από τον γονέα ή κηδεμόνα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
Όποιος γονέας αδυνατεί να κάνει ηλεκτρονική εγγραφή επικοινωνεί με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: στο 26920-22658, ώρες 12:15 – 13:00:
Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές / τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, συμπληρώνουν την ηλικία τεσσάρων (ετών).
Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024 -2025, μαθητές /τριες γεννημένοι/ ες το 2020.
Οι γονείς/ κηδεμόνες προσκομίζουν τα εξής παραστατικά κατά την επίσκεψής τους στη σχολική μονάδα ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο 26920-22658, ώρες 12:15 – 13:00:
Α)Αίτηση εγγραφής για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
Γ)Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού
Η Προϊσταμένη
Μπαμπαράκου Αικατερίνη