Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προς το ευρύ κοινό, εκ του μέρους Νοσοκομείου Καλαβρύτων της 6 ης ΥΠΕ και του ΕΟΔΥ συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων. Για την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα από (09:00 έως 14:00)

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον δειγματοληπτικό
έλεγχο οφείλουν να τηρούν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα
και να προσκομίζουν υποχρεωτικά τον αριθμό ΑΜΚΑ τους. Σημειώνεται
ότι η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται με συνοδεία γονέα. Σε
περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους
και αυτά προσέρχονται με τη συνοδεία άλλου ενήλικα, οφείλουν να
προσκομίζουν έγγραφη συγκατάθεση του γονέα με υπεύθυνη δήλωση
από το gov.gr ή επικυρωμένη από το ΚΕΠ.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στοχεύουν στον εντοπισμό των
συμπολιτών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοιό και δεν
φέρουν συμπτώματα, ενώ διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ