Στο πλαίσιο διεύρυνσης των αναβαθμισμένων παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ο.Μ. Αιγίου, η Νοσηλευτική Μονάδα  προχωρά από 01/07/2024 στην  έναρξη των κάτωθι απογευματινών ιατρείων:

  • Ακτινολογικό
  • Γυναικολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Ορθοπεδικό
  • Ουρολογικό
  • Οφθαλμολογικό
  • Παιδιατρικό
  • Χειρουργικό
  • Ψυχιατρικό

Για τα απογευματινά  ραντεβού τους οι πολίτες θα πρέπει είτε να καλέσουν στον 5ψήφιο αριθμό 14500 είτε κάνοντας εισαγωγή σε ειδική πλατφόρμα στο Διαδίκτυο, πραγματοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληκτρολογήσει το www.14500.gr

Στην αρχική σελίδα, ο επισκέπτης προτρέπεται να επιλέξει να εγγραφεί στην Διαδικτυακή υπηρεσία, και κατευθύνεται σε κατάλληλη σελίδα, όπου καταχωρεί  στα αντίστοιχα πεδία τον ΑΜΚΑ του, καθώς και τα τρία πρώτα γράμματα από το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμό του.

Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα ταυτοποίηση των στοιχείων που ο χρήστης έχει καταχωρήσει, και εφόσον τα στοιχεία αυτά ταυτοποιηθούν, προτρέπεται να εισάγει τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στην Διαδικτυακή υπηρεσία και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του.

Κατόπιν, ο χρήστης λαμβάνει ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό που δήλωσε, με έναν κωδικό επιβεβαίωσης, τον οποίο ο χρήστης πρέπει να εισάγει σε αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται στον ιστότοπο. Με την κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωση του αριθμού του, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής του χρήστη και μπορεί να αναζητήσει και να προγραμματίσει το ραντεβού που επιθυμεί.

Στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού, ο χρήστης επιλέγει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τον τύπο του ραντεβού (απογευματινό), το ιατρείο και την ημερομηνία που επιθυμεί.

Κατόπιν, εμφανίζονται τα διαθέσιμα ραντεβού και ο χρήστης επιλέγει εκείνο που επιθυμεί.

Το ραντεβού που επέλεξε, δεσμεύεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και προτρέπεται (εντός του διαστήματος αυτού) να αποστείλει γραπτό μήνυμα από το κινητό που έχει δηλώσει, σε σύντομο κωδικό, γράφοντας στο μήνυμα τη λέξη RV και εν συνεχεία τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη του.

Εάν ο κωδικός αποσταλεί άμεσα στον κατάλληλο χρόνο και είναι έγκυρος, ο χρήστης οδηγείται σε νέα σελίδα όπου αναγράφεται ότι το ραντεβού του έχει επιτυχώς καταχωρηθεί, ενώ λαμβάνει και μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού του μέσω SMS με σχετικές με αυτό πληροφορίες στο κινητό που έχει δηλώσει.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να προγραμματίσει νέο ραντεβού, επιλέγει να επιστρέψει στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού και ακολουθεί εκ νέου την ανωτέρω διαδικασία.

Το κόστος επιβάρυνσης καθορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του παρόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του.

Η σημερινή τιμολογιακή πολιτική του παρόχου (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του) αναφέρει :

-Από σταθερό : 0,83 ευρώ ανά λεπτό,

-Από κινητό : 1,31 ευρώ το πρώτο λεπτό και ακολούθως χρέωση/δευτερόλεπτο &

-Μέσω διαδικτύου : 0,68 ευρώ ανά γραπτό μήνυμα.

Πηγή: skaipatras.gr