Με έναν εύχρηστο και πρακτικό Οδηγό καταγραφής του νομοθετικού έργου που παρήγαγε η Βουλή το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2023 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κοινοβουλίου το νέο, 70ο τεύχος, του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής. Ο αναγνώστης θα βρει στο περιεχόμενό του αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση 36 Νομοσχεδίων και Διεθνών Συμβάσεων που ψηφίσθηκαν από τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου κι έγιναν Νόμοι του Κράτους το δεύτερο μισό του 2023.

Ειδικότερα ο αναγνώστης θα βρει:
– Τα κείμενα των νόμων (αιτιολογικές εκθέσεις, άρθρα κ.ο.κ.), τις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν, καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο αυτοί δημοσιεύθηκαν, ανά μήνα και ανά υπουργείο.
– Τα πρακτικά των συζητήσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής
– Τα βίντεο των σχετικών συνεδριάσεων τόσο στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.
Στο τελευταίο μέρος του Οδηγού καταγράφονται ανά Υπουργείο όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις συνοδευόμενες από τα τελικά κείμενα ψήφισης στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό έργο του Α Εξαμήνου του 2023 περιλαμβάνεται στο τεύχος 62 που αναρτήθηκε στις 16 Μαΐου 2023 και το οποίο οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Βουλής.