Ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ έλαβαν οι εργάτες γης που απασχολούνται με εργόσημο.

Τους ενημερώνουν για τις οφειλές που είχαν από το 2017 έως το 2023 και καλούνται να προχωρήσουν σε εφάπαξ πληρωμή.

Για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων εισφορών ελέγχθηκε εάν η εισφορά που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης εργοσήμου καλύπτει την προβλεπόμενη – ανά έτος – για τους μήνες ασφάλισης ελάχιστη εισφορά ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ.

Όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, οι οφειλές που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση εφόσον καταβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησής τους, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης επιβαρύνονται με τόκο και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Αυτό αναμένεται να φέρει νέο κύμα φυγής των εργατών γης από την χώρα μας γιατί δεν ήξεραν από την αρχή τι εργόσημα θα πρέπει να έχουν κάνει κάθε έτος και τα ποσά αυτά δύσκολο είναι τώρα να πληρωθούν.

Αναλυτικά στοιχεία για το χρόνο ασφάλισής σας και τις ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου από το έτος 2017 μέχρι το 2023, είναι διαθέσιμα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω της Υπηρεσίας «Εισφορές Εργατών γης – Φορολογικές Βεβαιώσεις Εκκαθαρίσεων», όπου αναρτώνται και τα σχετικά ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εργοσήμων.

Επίσης υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα όσον αφορά τον ΕΦΚΑ και τους εργάτες γης. Με νομοθετική πρωτοβουλία (ρύθμιση Καιρίδη) δόθηκε το δικαίωμα στους παράνομα διαμένοντες να εργαστούν ως εργάτες γης. Όσοι εργάζονται τα χρήματα για το εργόσημο καταβάλλονται μέσω τραπέζης αλλά δεν μπορούν να φανούν στο σύστημα του Οργανισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί καθυστερεί να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων από την αστυνομία.

Επιστροφή συντάξεων ζητά ο ΕΦΚΑ
Στο μεταξύ όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ στο πλαίσιο ρύθμισης της οικονομικής εκκρεμότητας που είχε δημιουργηθεί Μάρτιο του 2023, με την αστοχία από την ανάδοχο εταιρεία, ως προς τα ποσά των συντάξεων που προπληρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2023 σε 572.000 συνταξιούχους, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι με την καταβολή της σύνταξής Φεβρουαρίου 2024 – που θα καταβληθεί τέλος Ιανουαρίου 2024 – θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συμψηφισμού των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν λανθασμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανωτέρω.

Οι συνταξιούχοι που επηρεάστηκαν από την παραπάνω αστοχία, είχαν προσωποποιημένη πληροφόρηση εντός του ίδιου μήνα (3ος/2023) μέσα από την ανάρτηση των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων τους στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Στα σημειώματα αυτά αναφερόταν ρητώς το υπερβάλλον ποσό, που καταβλήθηκε.
Υπενθυμίζεται από τον ΕΦΚΑ ότι, το συνολικό υπερβάλλον ποσό, που πληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023 ανερχόταν στα 15,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 26 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτών έλαβαν επιπλέον ποσά από 0,1 ευρώ έως 50 ευρώ.

Παϊσιάδης Σταύρος Π, https://www.agrotypos.gr/