Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ομάδες παιδιών, εφήβων και νέων

Οι αναφερόμενες ομάδες απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα του νομού Αχαΐας και στοχεύουν μέσω της βιωματικής και ενεργούς μάθησης στην ενδυνάμωση του ατόμου, μέσω της ενίσχυσης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Ειδικότερα, παρέχεται ένα ασφαλές πλαίσιο σύνδεσης και μοιράσματος όπου δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να καλλιεργήσουν δυνάμεις και δεξιότητες, να αλληλεπιδράσουν και να συνδημιουργήσουν με συνομηλίκους, να μοιραστούν εμπειρίες και να προβληματιστούν σχετικά με τις αναδυόμενες ανάγκες και αλλαγές του εκάστοτε αναπτυξιακού σταδίου. Παράλληλα, οι ομάδες εκτός σχολικού πλαισίου ενισχύουν την αυτονόμηση μέσα από την αλληλεξάρτηση με τους άλλους, καλλιεργώντας το αίσθημα του ανήκειν και του σχετίζεσθαι προάγοντας την κοινωνικοποίηση και την ομαλή συνύπαρξη.

Αναλυτικότερα, η ομάδα παιδιών ηλικίας 11-12 ετών, με θέμα «Η δύναμη μου …. Ο εαυτός μου», επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης με σκοπό την ενδυνάμωση των παιδιών σε ένα σημαντικό μεταβατικό στάδιο από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Συγκεκριμένα, στόχοι της ομάδας ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μοναδικά και ξεχωριστά άτομα, να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τέλος να ευαισθητοποιηθούν στην έννοια και την αξία της διαφορετικότητας.

Όσον αφορά την ομάδα για εφήβους που φοιτούν στις τάξεις του γυμνασίου, με τίτλο «Παίχτης ή Πιόνι; Εσύ επιλέγεις!», βασικός στόχος ήταν να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις δυνάμεις τους και πώς να τις αξιοποιούν στη ζωή και στα σχέδιά τους, να δημιουργούν σχέσεις που θα τους ικανοποιούν και θα τους στηρίζουν στις επιλογές τους, να βάζουν στόχους και να δημιουργούν το δικό τους σχέδιο ζωής.

Τέλος, η ομάδα νέων 18-26 ετών με τίτλο «Create yourself, create your frame» είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των νεαρών ενηλίκων, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό και αυθεντικό εαυτό που θα εκφράζει κυρίως τους ίδιους, δίνοντας μέσα από το παράδειγμα τους, το μήνυμα πως ο καθένας μας δημιουργώντας τον εαυτό του δημιουργεί και το περιβάλλον που τον εκφράζει.

Οι ομάδες είχαν συνολική διάρκεια 8 δίωρων συναντήσεων η κάθε μία και πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις». Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε στα 39 άτομα.

Με την ολοκλήρωση των ομάδων οι συμμετέχοντες εξέφρασαν συναισθήματα ικανοποίησης και παρείχαν θετική ανατροφοδότηση στους συντονιστές των ομάδων, ενισχύοντας την πίστη μας για την ωφελιμότητα των εν λόγω παρεμβάσεων.