Διαδοχικοί Νυχτερινοί Αποκλεισμοί Τμήματος της Γέφυρας Αρχαίας Κορίνθου για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης

Στο πλαίσιο εργασιών βαριάς συντήρησης για εργασίες επισκευής αρμοκαλύπτρων επί της γέφυρας της Άνω Διάβασης στον Κόμβο Αρχαίας Κορίνθου, είναι αναγκαίος ο διαδοχικός νυχτερινός αποκλεισμός του τμήματος της Γέφυρας με κατεύθυνση από Αρχαία Κόρινθο προς Κόρινθο:

ü από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 11/12 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 12/12 και

ü από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης 12/12 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 13/12

κατά διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία προς Κόρινθο θα εξυπηρετείται από τον κόμβο της Επιδαύρου, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.