Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στήριξε σθεναρά το αίτημα των κατοίκων για την αποτροπή αδειοδότησης αιολικού πάρκου στην περιοχή «Περιστερόβραχος», ανατολικά του Πλατανίου Αχαΐας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τάχθηκε εξαρχής αρνητικά στη εν λόγω τοποθέτηση που αφορούσε στη δημιουργία δύο ανεμογεννητριών στο Πλατάνι Αχαΐας, στα 1000 με 1200 μέτρα πάνω από τα σπίτια των κατοίκων, ισχύος 11 MW.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία προσέφυγε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με το αίτημά της να απορρίπτεται μιας και η γνωμοδότηση ήταν  αρνητική λόγω της ακατάλληλης χάραξης της δασικής οδοποιίας και της πρόσφατης αναδάσωσης της περιοχής με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. 

«Δεν είμαστε αρνητικοί στη δημιουργία και εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον αυτές στηρίζονται σε εμπεριστατωμένες μελέτες που δεν επιβαρύνουν το δασικό πλούτο και δεν οδηγούν στην πλήρη υποβάθμιση του ορεινού τοπίου με συνέπεια την οριστική απαξίωση της τουριστικής και αισθητικής αξίας του τόπου. Ωστόσο, θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει η συγκατάθεση της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας» , δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φ. Ζαΐμης.