Οριστικό τέλος στην ασυδοσία των παράνομων blogs – Όλες οι νέες ρυθμίσεις

Αλλάζουν όλα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με το νέο On Line Media σύστημα που εξήγγειλε σήμερα το μεσημέρι η αρμόδιος Υπουργός κ. Νίκος Παππάς.
Ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος -επιτέλους- στην ασυδοσία των blogs που δρουν ανεξέλεγκτα, ζουν λαθρόβια και αυτοβαφτίζονται Δημοσιογραφικά
(όπως ENA τοπικό blogs των Καλαβρύτων που παρουσιάζεται ως ειδησεογραφικό, και δρα ανεξέλεγκτα και παντελώς παράνομα έως σήμερα και κάνοντας copy pace το facebook. )
Πλέον όλα τα ειδησιογραφικά sait θα μπουν στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, απασχολώντας δημοσιογράφους (και οχι συνταξιούχους και… δημοτικούς υπαλλήλους). Στο On Line Media σύστημα, για πρώτη φορά αποκλείονται blog και προσωπικές ιστοσελίδες, από καθε μορφής πρόσβαση σε πρωτογενή ενημέρωση και παράλληλα θα εφαρμοστή ειδικό software στους εγγεγραμμένους στο μητρώο, που θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο και «κόφτης» λογοκλοπής οπότε οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με copy paste, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν κάνοντας λογοκλοπή.Αυτό σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και σε τριάντα λεπτά από τη δημοσίευση θα ενημερώνει την αρχική πηγή.
Στα εγγεγραμμένη Θα πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων, όλοι οι μέτοχοι, ο εκδότης και οι διευθυντές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν θα ορίζει η κυβέρνηση στους φορείς που θα διοχετεύσουν τα χρήματα τους, δεν θα υπάρχουν κριτήρια διανομής των διαφημιστών δαπανών – με βάση το μέγεθος, την επισκεψιμότητα κλπ – αλλά δεν θα επιτρέψει μόνον να λαμβάνουν κρατικό χρήμα επιχειρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες.
Σύμφωνα με τον κ. Παππά το λεγόμενο on line media φιλοδοξεί να βάλει μια τάξη στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης, στο όποιο οι ιστοσελίδες θα πρέπει να εγγραφούν αν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση και το οποίο μητρώο θα βρίσκεται από σήμερα στον αέρα της ιστοσελίδας της Γ.Γ. ενημέρωσης και θα είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.
“Προχωράμε σε κάτι που έπρεπε να ήταν αυτονόητο, στη χαρτογράφηση του διαδικτυακού τοπίου. Δεν θέλουμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο”, ξεκαθάρισε ο υπουργός και πρόσθεσε οτι
“ είναι ενα κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας μας στο χώρο των μίντια μαζί με τη επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την αδειοδότηση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο”. “ Οποίος δεν το κάνει θα δίνει λαβές στο περίγυρο”, τόνισε ο υπουργός. “Σήμερα προωθούμε και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικτυακή ενημέρωση. Ειναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία αυτονόητο βήμα για τη χαρτογράφηση του τοπίου αυτού ενημέρωσης”, επεσήμανε.
Μάλιστα, οι υπουργός τόνισε οτι “δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γίνει μάρτυρες ακραίων  δημοσιευμάτων ακόμα και υβριστικών δημοσιευμάτων και δεν ξέρουμε την πατρότητα αυτών” και πρόσθεσε οτι  “ οι ιστοσελίδες πρέπει να λειτουργούν σε κανόνες διαφάνειας και δίνουμε εξίσου σημασία στη διαδικτυακή  ενημέρωση του κόσμου όσο και στις συμβατικές. Τα δυο τρίτα της κοινωνίας ενημερώνεται από το διαδίκτυο.
Σχετικά με τη λογοκλοπή ξεκαθάρισε  ότι “εμείς δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή και αυτό θα βοηθήσει να υπάρχει η πηγή προέλευσης της αρχικής είδησης, καμία εμπλοκή στο περιοεχομενο”. Επίσης, τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στα οπτικοαστικα αρχεία της γραμματείας,
θα έχουν πρόσβαση σε διαφήμιση του δημοσίου, θα λειτουργήσει ως βαθμός πιστοποίησης για τα προγράμματα του δημοσίου. “ Δεν θα έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που γίναμε μάρτυρες τους προηγούμενων μήνες. Λέξη κλειδί είναι η επιχείρηση.  Θα γίνει διάκριση στα επαγγελματικά σάιτ και στα ερασιτεχνικά μπλοκ”, δήλωσε ο κ. Παππας.
Πως θα εγγραφούν
Για την εγγραφή θα χρειάζεται η νομική μορφή της επιχείρησης, σε που ΔΟΥ υπάγεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταγραφή των μετόχων. Θα καταγράφεται, επίσης,  ο εκδότης ή οι εκδότες, ο διευθυντής  και συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων , χωρίς ονομαστική καταγραφή . Τέλος, θα υπάρχει μια περίοδος τριών μηνών στην οποία θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση.
Αναλυτικά:
1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:
α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της.
β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι.
γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.
2. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.
Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης:
α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.
γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του ΕΚΟΜΕ.
δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Νίκος Παππάς: Προσβάσιμο από σήμερα το μητρώο on line media για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες

PAPPAS
 «Προχωράμε σε κάτι αυτονόητο, τη ρύθμιση του διαδικτυακού τοπίου. Σκοπός μας να κάνουμε μια πρώτη χαρτογράφηση με σκοπό να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Προφανώς δεν πρόκειται για μια προσπάθεια δική μας να ελέγξουμε το περιεχόμενο, το λέω για να προλάβω κάποιους. Η ρύθμιση αυτή δε θα λύσει όλα τα προβλήματα, και για να λυθούν όλα τα προβλήματα, και της διαφάνειας και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να ενεργοποιηθούν. Είναι μια υποχρέωση που απορρέει από το νόμο 4339/2015 (στον οποίο περιέχεται και η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών). Είναι μια προσπάθεια για ευρύτερη ρύθμιση στο χώρο των media».

Με αυτή τη δήλωση ξεκίνησε την παρουσίασή του ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς -από κοινού με τον γ.γ. Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσο και την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη– για το “μητρώο on line media” ή, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, “e-media στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ώστε να προτρέψει τις ενημερωτικές ιστοσελίδες να εγγραφούν στο νέο θεσμό.

Η εφαρμογή είναι από σήμερα στον «αέρα» του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εγγραφή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, αφού δεν επιβάλλεται σε κανένα ενημερωτικό ιστότοπο να μπει στο Μητρώο αυτό, όπως διευκρίνισε ο κ. Παππάς, ενώ ταυτόχρονα συστήνεται το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων.

mitroo

Τα κίνητρα για να εγγραφεί κάποιος

  • Εντός της εφαρμογής θα λειτουργούν χρηστικά εργαλεία όπως μια υπηρεσία που παίζει το ρόλο Παρατηρητηρίου για τη λογοκλοπή, ένα λογισμικό που θα μπορεί να «χτυπά ένα καμπανάκι» στο μέσο το οποίο έχει πρωτογενώς δημοσιεύσει περιεχόμενο και το οποίο έχει γίνει προϊόν λογοκλοπής, ειδοποιώντας το μάλιστα σε πραγματικό χρόνο και εντός 30 λεπτών για την περίπτωση αντιγραφής ή κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα μέλη του Μητρώου θα απολαμβάνουν την πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (μιλάμε για «πρόσβαση» και όχι «παραχώρηση»), και
  • Τα μέλη του Μητρώου θα συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων εταιρειών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θα λειτουργεί δηλαδή ως ένας μηχανισμός πιστοποίησης για τα επικοινωνιακά προγράμματα του Δημοσίου, με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα του τύπου «φτιάχνουμε μια ιστοσελίδα στο πόδι, που παίρνει αδιαφανώς κρατική ή μη κρατική διαφήμιση, και λειτουργεί σα μηχανή παραγωγής μαύρου χρήματος».

«Η λέξη κλειδί είναι η “επιχείρηση”. Με τη χρήση του όρου αυτού επτιυγχάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις επαγγελματικού τύπου σελίδες και στα ερασιτεχνικά blogs, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο», συμπλήρωσε ο Νίκος Παππάς.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν τη νομική τους μορφή, τους μετόχους, τον διευθυντή ή εκδότη ιστοσελίδας και τον αριθμό των εργαζόμενων δημοσιογράφων, αλλά και των εργαζόμενων συνολικά (η οποία δε θα είναι ονομαστική, όπως διευκρινίστηκε αργότερα σε απάντηση ερώτησης δημοσιογράφου). «Κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για τους εργαζόμενους στις διαδικτυακές ενημερωτικές σελίδες. Οι εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν περιλαμβάνουν “μαύρη” εργασία, πολύ μπλοκάκι, ποικίλες μορφές ρυθμίσεων και θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί από το ρόλο του για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων», είπε κλείνοντας την παρουσίαση ο Ν. Παππάς.

Τι καινούριο μας φέρνει το Μητρώo on line media

  • Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια καταγραφή του αχανούς τοπίου του διαδικτύου, οπότε σαν πρώτο βήμα είναι θετικό. Είναι αρκετό αυτό για χωριστούν οι διαδικτυακοί αμνοί από τα ιντερνετικά ερίφια; Ο χρόνος και η όποια μελλοντική προσπάθεια θέσπισης εξειδικευμένων κανόνων σε ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, θα το δείξουν.
  • Ανοίγει το ζήτημα της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων. Με ποιο τρόπο μετράμε αυτή την επισκεψιμότητα; Με ποια εργαλεία; (ο καθένας επικαλείται και άλλο σύστημα καταγραφής) Πόσο αξιόπιστα είναι και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική; Θα αποτελεί κριτήριο για την αναλογία στην πρόσβαση στη διαφήμιση; «Δε θα γίνεται κεντρικά από την κυβέρνηση η διανομή διαφημιστικών κονδυλίων, εμείς θέτουμε τους κανόνες και το πλαίσιο. Δεν επιβάλλουμε σε κανένα φορέα του Δημοσίου που θα πάνε τα λεφτά της διαφημιστικής προβολής, ασκούμε εποπτεία», τόνισε ο γ.γ. κ. Κρέτσος, ενώ ο κ. Παππάς συμπλήρωσε πως το κριτήριο της επισκεψιμότητας θα πρέπει να επικρατεί στο σχεδιασμό των επικοινωνιακών προγραμμάτων.
  • Έστω και εμμέσως, μπαίνει στο τραπέζι η συζήτηση για το καθεστώς εργασίας στις διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Σημαίνει αυτό ότι αλλάζει κάτι άμεσα; Μένει να το δούμε. «Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων προϋποθέτει την οργάνωσή τους και την πίεση προς την πολιτεία», σχολίασε ο κ. Παππάς -και μάλλον νίπτοντας τας χείρας του- τονίζοντας ότι το Μητρώο θα κάνει την καταγραφή και από εκεί και πέρα το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας θα ελέγχει.

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή