Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση-υποβάθμιση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της χώρας. Το πρόβλημα της καθυστέρησης της απονομής της ελληνικής δικαιοσύνης είναι υπαρκτό, αλλά ταυτόχρονα είναι βαθύ και δομικό και απαιτεί ουσιαστικό διάλογο. Δεν αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η κατάργηση ή η συγχώνευση διοικητικών φορέων αλλά με την αναβάθμιση των υποδομών και με την κάλυψη των κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

Κύριος άξονας των μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης είναι η λογική κόστους- οφέλους.  Από τη μία εξισώνει τη δικαιοσύνη µε μια επιχείρηση της οποίας η λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από το οικονομικό της όφελος και από την άλλη δημιουργεί επενδυτικά δικαστήρια ανεξαρτήτως κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Είναι βέβαιο ότι ο νέος δικαστικός χάρτης αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας. Οι αλλαγές που θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία περισσότερων εμποδίων που θα επηρεάσουν την ισότιμη πρόσβαση των απλών πολιτών στη δικαιοσύνη. Επίσης θα έχουν τεράστια επιβάρυνση στους δικηγόρους και στους δικαστικούς υπαλλήλους με σημαντικές επιπτώσεις στη παροχή νομικών υπηρεσιών και γενικότερα στο νομικό σύστημα της χώρας.

Η Ο.Ε.ΕΣ.Π. στηρίζει τους αγώνες-κινητοποιήσεις των συλλόγων-μελών  της και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της ενάντια στην όποια υποβάθμιση του νέου δικαστικού χάρτη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βαγενάς Αντώνιος Καλοθέου