Στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπαίνουν δυνητικές πηγές ρύπανσης των υδάτων, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2027 η «Παρακολούθηση υδάτων σε ΧΥΤΑ/XYTΥ και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Πρόκειται για πράξη που αφορά τον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Με την υλοποίηση του έργου, εφαρμόζονται δράσεις παρακολούθησης δυνητικών σημειακών πηγών ρύπανσης όπως είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή Υπολειμμάτων και οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα λειτουργεί προληπτικά στην υποβάθμιση των υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, τίθεται σε παρακολούθησης η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων στις περιοχές που οι ΧΥΤΑ/Υ χωροθετούνται και παράλληλα τίθεται σε ισχύ προγραμμα παρακολούθησης της λειτουργίας των υποβάθμισης των υδάτων των αποδεκτών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Η δράση που χρηματοδοτείται με 917.680,32 ευρώ θα συμβάλει στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων κατά 20%, δεδομένου ότι τα υπόγεια υδατικά συστήματα στις περιοχές των ΧΥΤΑ αλλά και οι τελικοί υδάτινοι αποδέκτες των επεξεργασμένων αποβλήτων των ΕΕΛ θα προστατεύονται καλύτερα και πιο συστηματικά. Έτσι, θα επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων,

Σημειώνεται ότι οι παρακολουθούμενες εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΕΕΛ είναι διεσπαρμένες στην χωρική έκταση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και αποτελούν δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης υδατικών συστημάτων που αναπτύσσονται σχεδόν στο σύνολο των Δήμων.