Ολοκληρώθηκε χτες, 4/2/24 η έκθεση αγροδιατροφικού εξοπλισμού Agrotica, που διοργανώνεται στους χώρους της ΔΕΘ.

Παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγροτικής μας παραγωγής, όπως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης καθώς και προϊόντα μικρής κλίμακας αλλά υψηλής ποιότητας και ποικιλίας, οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις που τη χαρακτηρίζουν δυστυχώς δεν έχουν εξαλειφθεί.

Η #Κοινότητα_Πολιτών ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προτείνει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις βασισμένες στη διεθνή εμπειρία. Συγκεκριμένα :

Σύνταξη Εθνικού σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής που, παράλληλα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, θα ενισχύει διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους, (π.χ. οπωροκηπευτικά)
Μείωση φορολογίας και ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια και εξοπλισμό
Δια Βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των παραγωγών
Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (π.χ. drones)
Παραχώρηση Δημόσιων εκτάσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους
Αναδασμοί– εκχερσώσεις γης

Για μια χώρα σαν τη δική μας, με χαμηλή βιομηχανική παραγωγή, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά αγαθά αλλά και την γενικότερη οικονομική μας ανάπτυξη.