Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών για την ανάδειξη του θεσμού της αναδοχής, από την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ανάδειξη του θεσμού της αναδοχής η  Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα, διοργανώνει με την  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ και σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS, από κοινού ενημερώσεις και συναντήσεις σε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία), με σκοπό, κάθε παιδί να έχει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγης, ασφάλειας, διατροφής, εκπαίδευσης, πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες και προστασία από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. 

Η ομάδα στόχου είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή των σχολικών μονάδων, προκειμένου να οργανωθούν οι δράσεις, ενώ η δήλωση συμμετοχής  θα είναι μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2024.