Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, συνεδριάζει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32& Αμερικής, ισόγειο), στην Πάτρα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming, μέσω του συνδέσμου:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15743

Ταχ. Δ/νση : N.E.O. Πατρών – Αθηνών 32 ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 26 441 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Αγγελοπούλου Γ. 

Τηλ. : 2613 613536, 517 

E-mail : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στις 22 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 08/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Πηνειού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 09/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με τα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Κοτρωνιά Νικολάου, σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής ατόμων στις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων της Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισαγγελικών εντολών.
ΘΕΜΑ 1ο Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 2ο  Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “Η ΕΛΠΙΔΑ” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου από τα εκλεγέντα μέλη.
(εισηγητής: Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

 

Σελίδα 1 από

ΘΕΜΑ 3ο  Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 4ο  Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού και αντιμετώπιση κατολισθήσεων με παραλλαγές στην Ε.Ο. από Ζαχάρω – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο, Π.Ε. Ηλείας, Α’ Φάση», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) /  ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ40100023 (πρώην 2019ΕΠ00100006).
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων 

της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 5ο  Ορισμός έξι (6) Περιφερειακών Συμβούλων, δύο (2) ανά Περιφερειακή Ενότητα (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 «περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις».
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας 

της Π.Δ.Ε. κα Μαστοράκου Άννα)

ΘΕΜΑ 6ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) α) για τον ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε. και β) για τον ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε. Διοίκησης και Διαχείρισης του.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 8ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας » με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 9ο  Ορισμός οκτώ (8) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (4  τακτικοί και 4 αναπληρωτές) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν.

 

Σελίδα 2 από 4

Ηλείας Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. 

κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 10ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε..
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. 

κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 11ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «Παρεμβάσεις».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. 

κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15743

Ο Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος