Σε απάντηση της ανακοίνωσης της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αχαΐας, από το γραφείο τύπου του ΠΕΑΚ Πάτρας ανακοινώνονται τα εξής:

Η αλήθεια από το ψέμα, δείχνουν πολλές φορές να έχουν μικρή απόσταση, όμως απέχουν μεταξύ τους τόσο όσο η μέρα με τη νύχτα.

Στους ισχυρισμούς λοιπόν της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας επισημαίνουμε πως:

-Ουδέποτε υπήρξε παραίτηση μελών της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας. Η θητεία της έληξε στις 14 Ιουλίου και τα τρία μέλη της εκδήλωσαν, όπως είχαν δικαίωμα, την επιθυμία τους να μην μετέχουν στο νέο διοικητικό σχήμα που θα οριστεί.

-Το ΠΕΑΚ Πάτρας διοικείται κανονικά, αφού με σχετική πράξη και μέχρι τον ορισμό της νέας Διοίκησης, παραμένουν στην θέση του προέδρου ο κ. Νίκος Παπαδημάτος και του αντιπροέδρου ο κ. Μιχάλης Κουρέτας.

– Ουδέν ψευδέστερο από τον ισχυρισμό πως τα αθλητικά σωματεία “βρήκαν κλειστές τις πόρτες των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ από την 1η Σεπτεμβρίου”. Αντίθετα (και αν ρωτούσαν, θα είχαν πληροφορηθεί την αλήθεια) οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

– Σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην σχετική ανακοίνωση, πως το ΠΕΑΚ “δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας με συνέπεια να μην επιτρέπεται η χρήση του κλειστού γυμναστηρίου ”Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ” αλλά και του Κολυμβητηρίου ”Α. ΠΕΠΑΝΟΣ”, καθόσον εγκυμονεί κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς” μερικές επισημάνσεις που αναδεικνύουν τη διαφορά της αλήθειας από το ψέμα.

-Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται κανονικά για όλα τα σωματεία. Μόνο μία επίσκεψη των συντακτών της ανακοίνωσης θα αποδείξει του λόγου το αληθές, κάτι που άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά οι χρήστες του κολυμβητηρίου “Α. ΠΕΠΑΝΟΣ” και του κλειστού γυμναστηρίου “Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ”.

-Η χρήση όλων των χώρων του ΠΕΑΚ γίνεται με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, καθώς και με την απαιτούμενη εκτέλεση εργασιών για την πυρασφάλεια. Οι κινδυνολογίες που διατυπώνονται, το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν, είναι αίσθημα ανασφάλειας των συμπολιτών μας, για κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

– Σε σχέση με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» και «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» (για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η έκδοσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων των διοικήσεων των ετών 2015-2019) η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας έχει ήδη δημιουργήσει τις απαιτούμενες συνθήκες ωριμότητας για την έκδοσή τους, καλύπτοντας όλα τα απαιτούμενα κενά που παρέλαβε το 2019. Ειδικότερα:

– Προχώρησε στην αναπροσαρμογή της αρχικής μελέτης πυροπροστασίας του γυμναστηρίου «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», που προέβλεπε συνολική δαπάνη απαιτούμενων εργασιών ύψους 208.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με νέα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας οι απαιτούμενες δαπάνες εφαρμογής της οποίας περιορίστηκαν στο ύψος των 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

– Προχώρησε στις λήψεις αποφάσεων και στις απαιτούμενες ενέργειες και για το κολυμβητήριο «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ», έτσι ώστε το συνολικό κόστος της απαιτούμενης δαπάνης, και για τις δύο εγκαταστάσεις, να μην ξεπερνά σε ύψος το ποσό των 110.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όπως προκύπτει από την επίσημη αλληλογραφία και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο και μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, τα ανωτέρω ποσά ζητήθηκαν, με πλήρη ανάλυση και αιτιολόγηση, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ωστόσο, λόγω της μεσολάβησης της πανδημίας και ακόμα περισσότερο, της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας, δεν κατέστη δυνατή η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι παραμένουσες εκκρεμότητες έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται η διεκπεραίωσή τους για την, εν συνεχεία, έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Σημειώνουμε, ότι με πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία, δεν επιτρέπεται, μέχρι την έκδοσή τους, η διεξαγωγή αγώνων με την παρουσία οπαδών, ενώ επιτρέπεται η διεξαγωγή προπονήσεων και η χρήση των εγκαταστάσεων, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., χωρίς την έκδοση του πιστοποιητικού. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός περί κλειστών εγκαταστάσεων είναι καταφανώς ψευδής, αφού η έλλειψη των ανωτέρω πιστοποιητικών συναρτάται μόνο με την παρουσία πολιτών στους αγώνες.