Πολλά τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σχετικά με το τι ισχύει με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας μετά την παράταση των Τελών κυκλοφορίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου…

Η λογική λέει ότι εφόσον ο φορολογικός χρόνος κλείνει 31.12 και ο τρόπος κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά (δείτε πιο κάτω) τότε μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάθεσης όσοι δε θέλουν να πληρώσουν τα τέλη. Και αυτό γιατί παράταση έχει πάρει η διαδικασία πληρωμής και όχι ο χρόνος. Όμως δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα, η παράταση ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων. Με λίγα λόγια και για δύο μήνες, θα μπορούν να κινούν το αυτοκίνητό τους ελεύθερα και όσοι θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες για το 2024 και να το κάνουν αυτό μέχρι 29.12.2023.

Σημειώστε πως πλέον, online γίνεται η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας. Με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης  «γλιτώνει» από την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας, της ασφάλειας και φυσικά δεν υπόκεινται στα αντίστοιχα -και απαράδεκτά- τεκμήρια διαβίωσης για την κατοχή οχήματος.

Η κατάθεση πινακίδων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyCar όπου μπορεί να βρει κανείς και τα Τέλη Κυκλοφορίας 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι πινακίδες αφαιρούνται φυλάσσονται από τον ίδιο τον κάτοχο. Δεν απαιτείται δηλαδή η κατάθεσή τους στην Εφορία, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (δειτε εδω). Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο κάτοχος του επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία.

Επίσης η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας προηγούμενων χρόνων ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα!

Προσοχή…

…γιατί αν διαπιστωθεί από τις Αρχές ότι το όχημα κυκλοφορεί ενώ βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας -με τις πινακίδες επάνω- τότε πλέον των διπλάσιων Τελών Κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής, επιβάλλεται και πρόστιμο 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

 Σύμφωνα με αυτό που «υπογράφει» ψηφιακά ο κάτοχος κατά την κατάθεση:

Δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με το αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:
α) Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου θα δηλώσω κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματός μου σε ακινησία.

β) Δεν θα κυκλοφορήσω το όχημα, μετά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία, έχοντας γνώση ότι σε περίπτωση που το όχημα εντοπισθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, να κυκλοφορεί ή να φέρει πινακίδες ενώ είναι σταθμευμένο, θα αρθεί η ακινησία, θα επιβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ ή σε περίπτωση υποτροπής, 30.000 ευρώ και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, θα αφαιρεθεί για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Πηγή: newsauto.gr