ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» προϋπολογισμού 402.944,71 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ακολουθούν αρχεία σε μορφή pdf: