Πρόγραμμα άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα της Ζώνης Πηνειού, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, Ανδρέα Φίλια

Την εφαρμογή προγράμματος άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας ανακοίνωσε με απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τις επικρατούσες συνθήκες ωφέλιμου όγκου νερού στη λίμνη του φράγματος Πηνειού, την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων καλλιεργειών στο σύνολο της αρδευτικής περιόδου, καθώς και τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιακών και επιστημονικών φορέων.

«Πρόκειται για μία προσπάθεια που κάνουμε για τον  κοινό σκοπό, δηλαδή να διαχειριστούμε τις υπάρχουσες ποσότητες νερού με τον πιο δίκαιο και ορθολογικό τρόπο για όλους τους παραγωγούς» δήλωσε ο κ. Φίλιας, προσθέτοντας ότι «σε συνεργασία με τους αρδευτικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η αρδευτική περίοδος να υλοποιηθεί ομαλά». 

Σύμφωνα με την απόφαση: 

 1. Συνεχίζεται η απόφαση αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΑ/194237/651/14-06-2024 για παροχή 17 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο (17 m3/sec) για εικοσιτετράωρη λειτουργία των δικτύων στη κεντρική διώρυγα μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα Πηνειού Ηλείας. 
 2. Τίθεται σε εφαρμογή, πρόγραμμα άρδευσης αντλιοστασίων και ανοικτών αγωγών άρδευσης (καναλέτα) ως εξής:
 • Από Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας.
 • Από Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως και Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης.
 • Από Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας.
 • Από Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 • Από Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης.
 • Από Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
 1. Ο Γ.Ο.Ε.Β. υποχρεούται στην τήρηση του παραπάνω προγράμματος άρδευσης στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας 
 2. Ο Γ.Ο.Ε.Β. θα πρέπει να συστήσει στα υδρονομικά του όργανα την στενότερη παρακολούθηση της αρδευτικής διώρυγας, τη ρύθμιση των οργάνων και την καλύτερη διανομή ύδατος, έτσι ώστε κανένας υπερχειλιστής να μην λειτουργήσει άνευ λόγου και να μην υπάρχουν απώλειες αρδευτικού νερού.
 3. Οι Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας υποχρεούνται στην απόλυτη εφαρμογή των κανονισμών άρδευσης. Οι υδρονομείς και οι φύλακες έργων, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τη σωστή και ορθολογική άρδευση, εκ μέρους των παραγωγών και να παρεμβαίνουν άμεσα.
 4. Οι αρδευτές των δικτύων Πηνειού Ηλείας οφείλουν να συμμορφωθούν με τους αρδευτικούς κανονισμούς των Οργανισμών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογική χρήση νερού σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τη πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων του Οργανισμού.

Η εν λόγω απόφαση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα αποθέματα νερού, καθώς και την τήρηση των ανωτέρω από τους εμπλεκόμενους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπ’ αριθ.31449/11.3.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β΄/19.4.2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 (Β 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
 3. Την υπ’ αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
 4. Την αριθ.πρωτ.οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ).
 5. Την υπ’ αριθμ. Οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10.01.2024 (ΦΕΚ 151/τ.Β ́/12.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 6. Την υπ’ αριθμ. Οικ. ΠΔΕ/ΓΑΑΑ/36135/119/24 (ΦΕΚ 962 Β/9-2-2024) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Π.Ε. Αχαΐας και Π.Ε. Ηλείας και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε. AΑιτωλοακαρνανίας και Π.Ε Ηλείας, καθώς και στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών»
 7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 181/Α/1958).
 8. Τις διατάξεις του Β.Δ./1959 «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 243/Α/1959).
 9. Τη με αρίθ. 3252/99092/17 (ΦΕΚ 3452 Β/04-10-2017) ΚΥΑ με θέμα αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Ο.Ε.Β όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).
 11. Τις διατάξεις του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).
 12. Την υπ’ αρίθ. 1552/134721/05.10.2018 Απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: ΩΧΨΟ4653ΠΓ-222) σχετικά με «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4456/2017, του άρθρου 66 του ν. 4546/2018 και της απόφασης αριθ. 3252/99092/2017, περί θεμάτων “Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», οι εν λόγω αρμοδιότητες: νε) Η κατάρτιση και η έγκριση προγράμματος καλλιεργειών εντός περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων [ν.δ. 277/72, άρθρο 7, παρ. 2].
 13. Το υπ’ αρίθ. έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ:ΩΛΔ44653ΠΓ-Α3Μ) σχετικά με την διαβούλευση υποδειγμάτων Καταστατικού και Κανονισμού Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β., όπου σύμφωνα με την παράγραφο 3δ, του άρθρου 46, του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄24) “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων”, με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα ενιαία υποδείγματα του Καταστατικού και του Κανονισμού Άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. (άρθρο 4, παράγραφος 3, λαμβάνονται μέτρα για την κρίσιμη περίοδο όπως: η σειρά αρδεύσεως των κτημάτων, το εύρος αρδεύσεως των διαφόρων καλλιεργειών και ο τρόπος κατανομής και ρυθμίσεως των νερών).
 14. Τα στοιχεία ωφέλιμου όγκου νερού από τη λίμνη φράγματος Πηνειού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
 15. Την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων καλλιεργειών στο σύνολο της αρδευτικής περιόδου. 
 16. Τις από 05/06/2024 και 10/06/2024 συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 
 17. Το με αρίθ. πρωτ. 188711/6200/11.06.2024 έγγραφο περί στοιχείων ωφέλιμου όγκου νερού προτάσεις διαχείρισης του προς τους Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας.
 18. Τις έγγραφες προτάσεις-αποφάσεις των Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού αρδευτικής περιόδου 2024
 19. Την από 13/06/2024 σύσκεψη (με τηλεδιάσκεψη) μεταξύ στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακών παραγόντων με μοναδικό θέμα τη διαχείριση – εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στα δίκτυα του εγγειοβελτιωτικού έργου Πηνειού Ηλείας.
 20. Το με αρίθ. πρωτ. 385/19.06.2024 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. προς τους Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Πηνειού με θέμα: «Πρόγραμμα άρδευσης στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας».
 21. Τις απαντήσεις των Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Πηνειού, όπως μας κοινοποιήθηκαν.
 22. Το με αρίθ. πρωτ. 387/20.06.2024 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. προς τη Δ.Α.Ο. Π.Ε. Ηλείας και τους Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Πηνειού με θέμα: «Πρόγραμμα άρδευσης στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας».
 23. Την από 20/06/2024 σύσκεψη (με τηλεδιάσκεψη) μεταξύ στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακών παραγόντων με μοναδικό θέμα τη διαχείριση – εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στα δίκτυα του εγγειοβελτιωτικού έργου Πηνειού Ηλείας. 
 24. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΑ/194237/651/14-06-2024 απόφαση με Θέμα «Πρόγραμμα άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας αρδευτικής  περιόδου έτους 2024».
 25. Την όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας. Συγκεκριμένα, η μη εφαρμογή των μέτρων ορθολογικής άρδευσης από τους ΤΟΕΒ, σε συνδυασμό με την αύξηση ζήτησης αρδευτικού νερού -πολλές φορές αναίτια- με άμεση επίπτωση η ποσότητα νερού που δυνάμεθα να διαχειριστούμε να μη διαμοιράζεται εξίσου και δίκαια στο σύνολο των αρδευτών και να παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εφαρμογή προγράμματος άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας για το επόμενο χρονικό διάστημα ως εξής:

 1. Συνέχιση της απόφασης αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΑ/194237/651/14-06-2024 για παροχή 17 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο (17 m3/sec) για εικοσιτετράωρη λειτουργία των δικτύων στη κεντρική διώρυγα μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα Πηνειού Ηλείας 
 2. Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης αντλιοστασίων και ανοικτών αγωγών άρδευσης (καναλέτα) ως εξής:

 

Ημερομηνία Εκτός λειτουργίας
από Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας
από Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως και Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης
από Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας
από Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
από Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης
από Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως  Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων

 

 1. Ο Γ.Ο.Ε.Β. υποχρεούται στην τήρηση του παραπάνω προγράμματος άρδευσης στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας 
 2. Ο Γ.Ο.Ε.Β. θα πρέπει να συστήσει στα υδρονομικά του όργανα την στενότερη παρακολούθηση της αρδευτικής διώρυγας, τη ρύθμιση των οργάνων και την καλύτερη διανομή ύδατος, έτσι ώστε κανένας υπερχειλιστής να μην λειτουργήσει άνευ λόγου και να μην υπάρχουν απώλειες αρδευτικού νερού.
 3. Οι Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας υποχρεούνται στην απόλυτη εφαρμογή των κανονισμών άρδευσης. Οι υδρονομείς και οι φύλακες έργων, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τη σωστή και ορθολογική άρδευση, εκ μέρους των παραγωγών και να παρεμβαίνουν άμεσα.
 4. Οι αρδευτές των δικτύων Πηνειού Ηλείας οφείλουν να συμμορφωθούν με τους αρδευτικούς κανονισμούς των Οργανισμών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογική χρήση νερού σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τη πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων του Οργανισμού.

 

Η εν λόγω απόφαση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα αποθέματα νερού, καθώς και την τήρηση των ανωτέρω από τους εμπλεκόμενους. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Δ.Ε.

 

ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Προς

ΤΟΕΒ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
T.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας toevamal@otenet.gr
T.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων toevsavalion@gmail.com
T.Ο.Ε.Β. Γαστούνης toebgastounhs@yahoo.gr
T.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων toeb_mirtoudiwn@hotmail.com
Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού – Αλφειού  goevpa@gmail.com

  

 

Κοιν.   

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κ. Φαρμάκη Ν.
grafeio.pde@pde.gov.gr 
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
κ. Σύρμο Γ.
g.syrmos@pde.gov.gr 
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας
κ. Κοροβέση Ν.
n.korovessis@pde.gov.gr 
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων
κ. Γιαννόπουλου Β.
v.giannopoulos@pde.gov.gr 
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ
κ. Φίλια Α.
a.filia@pde.gov.gr 
6. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κα. Καραθανάση Ι.
ydat@apd-depin.gov.gr 
7. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε 
κ. Καραγιάννη Χ.
ch.karagiannis@pde.gov.gr 
8. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
κ. Βλάχο Σ.
savasvlaxos@gmail.com