ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

(22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

6.00 μ.μ.: ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.00 π.μ.:ΟΡΘΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.00 – 10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ.: ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ † ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

7.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 

7.00-10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.00 μ.μ.: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ