Η νέα επέκταση των εμπορικων δραστηριοτήτων στο λιμάνι της Πάτρας δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Στην γραμμή μπήκαν δυο νέα πλοία τύπου Eco με δυνατότητες μεταφοράς 500 νταλικών το κάθε ενα.
Καθένα από τα δύο πλοία της κατηγορίας «GG5G» μπορεί να μεταφέρει περίπου 7.800 μέτρα φορτίου, που ισοδυναμεί με περίπου 500 ρυμουλκούμενα και 180 αυτοκίνητα – διπλάσια από την προηγούμενη κατηγορία πλοίων ro-ro μικρών αποστάσεων.
Αυτή η χωρητικότητα όμως, δεν αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων χάρη στην υιοθέτηση πολυάριθμων εξαιρετικά καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που βελτιστοποιούν τις λειτουργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων.
Επιπλέον, οι εκπομπές μηδενίζονται κατά τη διάρκεια των λιμενικών εργασιών: όταν βρίσκονται στον προβλήτα, τα Eco Catania και Eco Malta χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε μπαταρίες λιθίου mega, οι οποίες επαναφορτίζονται κατά τη διάρκεια της πλεύσης χάρη στις γεννήτριες άξονα και τα 350 m2 ηλιακών συλλεκτών που είναι εγκατεστημένα στο πλοίο, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο «Zero Emission in Port».
Ωστόσο, για να ενταχθούν λειτουργικά στο λιμάνι αυτά τα δυο πλοία, απαιτούνται ειδικα μηχανήματα και εξειδικευμενο προσωπικό για την εξυπηρέτηση τους.
Την λύση έδωσε μια επιχειρηματική σημαία της Πάτρας, η εταιρεία “Πλέσσας Αφοι ΑΕ”, η οποία μεταφέρει την φήμη της πόλης μέσα από τις διεθνείς της μεταφορές με πάνω από 120 οχήματα και τις σύγχρονες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει.
Στην προκειμένη περίπτωση η ¨Πλέσσας Αφοι ΑΕ”, εξασφάλισε στους νεους πελάτες του Λιμένα των Πατρών όλο τον αναγκαιο τεχνολογικό εξοπλισμό για σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση του έργου τους, με την βοήθεια φυσικά του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει.
Έτσι, υπό μια έννοια, η “Πλέσσας ΑΕ” εμμεσως πέτυχε δυο στόχους για την πόλη. Από την μία έφερε πρόσθετα έσοδα στο λιμάνι άρα και στο τοπικό ΑΕΠ και από την άλλη μείωσε σημαντικά την ρύπανση στο περιβάλλον μας, με τέτοια πλοία.