Σας προσκαλούμε στην υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και της «Co2gether ΑΜΚΕ», την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 1.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) Συμπολιτείας στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας.
Η συνεργασία των δυο φορέων έχει ως επίκεντρο την ολιστική παρέμβαση στη φροντίδα ευπαθών ομάδων (π.χ. ασθενείς, άποροι, ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες κλπ.) μέσα από σειρά σχετικών δράσεων.