Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe – WeSTEMEU»  (https://www.interregeurope.eu/westemeu) του Προγράμματος INTERREG EUROPE, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 Η ΠΔΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο WeSTEMEU για την προώθηση της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στους τομείς του STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οδηγία της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμετοχικής διαβούλευσης με φορείς πολιτικής, επιχειρήσεις και αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, στην 1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της ευρύτερης περιοχής καθώς και στελέχη της Περιφέρειας και του ΙΤΥΕ «Διόφαντος». 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης  Παπαδόπουλος, τονίζοντας τη σημασία του έργου για την προώθηση ενός από τους σημαντικότερους στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της προώθησης της ενεργού ένταξης, των ίσων ευκαιριών, της μη διάκρισης και της ενεργού συμμετοχής καθώς και τη βελτίωση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, διασφαλίζοντας ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για αυτές τις θέσεις εργασίας και ότι δεν εμποδίζονται από αρνητικά στερεότυπα, διακρίσεις και από εχθρικά εργασιακά περιβάλλοντα. 

Η Περιφερειακή Σύμβουλος εντεταλμένη για θέματα ισότητας φύλων,Αμαλία Βούλγαρη, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της ΠΔΕ  ενώ ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου και των δράσεων του έργου από τις εκπροσώπους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» Μαρία Ξύγκα και Δήμητρα Τζούκα καθώς και του ρόλου της Ομάδας Ενδιαφερομένων φορέωνπου αποτελείται από εκπροσώπους του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) (Καθ. Χρ. Στύλιο), του Πανεπιστήμιου Πατρών ( Καθ. Ε. Παπαδημητρίου) και του ΕΑΠ. 

H Ομάδα Ενδιαφερομένων του WeSTEMEU θα πραγματοποιήσει επόμενη συνάντηση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, για την περαιτέρω πρόοδο των εργασιών της  με βάση και τα αποτελέσματα της επερχόμενης 2η Μελέτης Επίσκεψης του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.