«Ως ένα πρώτο βήμα που μπορεί ν’ αποτελέσει τη βάση ευρύτερων πρωτοβουλιών για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των ιδιωτικών κτιρίων και την αντισεισμική θωράκιση του συνόλου των κατασκευών» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος την πρόθεση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει κίνητρα φορολογικών ελαφρύνσεων για μελέτες και εργασίες ενίσχυσης της στατικότητας των ιδιωτικών οικοδομών. 

Ο κ. Καραχάλιος έχει εδώ και καιρό καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου προγράμματος, υπό τον ενδεικτικό τίτλο «Θωρακίζω κατ’ οίκον», το οποίο μέσα από αυστηρές διαδικασίες (κριτήρια, επιλεξιμότητα δαπανών, εισοδηματικό στάτους και μέγεθος ακίνητης περιουσίας πιθανών δικαιούχων κ.λπ.) θα επιδοτεί τον έλεγχο αντισεισμικής ασφάλειας κάθε οικοδομής και στις περιπτώσεις που υπάρχει απολύτως πιστοποιημένη ανάγκη θα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των δαπανών επέμβασης και αποκατάστασης της ανθεκτικότητας και αντισεισμικής θωράκισης των οικοδομών. 

Όπως είναι γνωστό ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και το ΤΕΕ βρίσκονται στη φάση επεξεργασίας ενός σχεδίου που αποβλέπει στην ενθάρρυνση και κινητροδότηση των προσεισμικών ελέγχων σε ιδιωτικές κατασκευές μέσω φορολογικών απαλλαγών (ΦΠΑ μελετών, υπηρεσιών ελέγχου κ.λπ.) και ελαφρύνσεων. 

«Είναι ένα πρώτο βήμα πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε ακόμα γενναιότερες πρωτοβουλίες», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρόταση ενός μεγαλύτερου προγράμματος κατά τα πρότυπα του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα είναι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην ανάγκη εκτεταμένου ελέγχου στατικής επάρκειας του συνόλου των κατασκευών. 

«Θεωρώ ότι με την κατάλληλη επιχειρηματολογία κι επιμονή οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν θα καμφθούν και θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι κοινοτικοί πόροι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος» επισημαίνει ο κ. Καραχάλιος.