Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο σχετική με τις διαδικασίες εκλογής Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται.

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 5056/20232 για τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής, της οποίας η πρώτη θητεία ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 30η Ιουνίου 2026.

Η δημοτική επιτροπή αποτελεί, πλέον, ένα ολιγομελές αιρετό συλλογικό όργανο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής.

Επιπλέον, η νέα διαδικασία συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής είναι απλοποιημένη, γεγονός που της προσδίδει ευελιξία.

Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• καταργείται η πρόβλεψη των δύο (2) οριζόμενων μελών από τον δήμαρχο,

• καταργείται η δυνατότητα των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων να λογίζονται ως ενιαία παράταξη και να δικαιούνται έδρα στη δημοτική επιτροπή,

• ο αριθμός των εκλεγομένων μελών από την παράταξη του δημάρχου και από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, καθορίζονται εκ του νόμου, χωρίς τον υπολογισμό εκλογικού μέτρου,

• τα υποψήφια μέλη της δημοτικής επιτροπής δεν εκλέγονται από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, αλλά από τα μέλη της αντίστοιχης παράταξης που τα πρότεινε.

Οι σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους της παράταξης της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι σύμβουλοι του συνόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους που προτείνουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας συνολικά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας.

• η διαδικασία εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής ελέγχεται πλέον ως προς τη νομιμότητά της μόνο αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο εποπτικό όργανο και όχι μετά από άσκηση προσφυγής.

Η δημοτική επιτροπή συγκροτείται:
α) από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο,

β) από δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου, οι οποίοι εκλέγονται από την ίδια παράταξη και από δημοτικούς συμβούλους από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι εκλέγονται αντίστοιχα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Ο συνολικός αριθμός των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

O αριθμός των μελών που δικαιούνται η παράταξη του δημάρχου και αντίστοιχα οι παρατάξεις της μειοψηφίας στη δημοτική επιτροπή ως σύνολο καθορίζεται, επίσης, εκ του νόμου, ως ακολούθως:

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος:

Πηγή: aftodioikisi.gr