Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε σήμερα, με τη συνυπογραφή και άλλων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα: «Αναγκαίες διορθώσεις στον ν.4982/2022 υπέρ της μεγαλύτερης εποπτείας της πολιτείας και της βιωσιμότητας στα επιχειρηματικά πάρκα».

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των επίσημων φορέων τους(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων από Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ), κατά της διαδικασίας για την αλλαγή των κανονισμών λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων (ΕΠ) με διαχειριστή την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. (ΕΤΒΑ). Περίπου 150 επιχειρήσεις προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του ν.4982/2022 και σε άλλα δικαστήρια για τον Κανονισμό Λειτουργίας που απορρέει από τον νόμο.

Με βάση το ν. 4982/2022, η σχέση ανάμεσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα και στη Διαχειρίστρια καθορίζεται πλέον ως μια αμιγώς ιδιωτική σύμβαση και σχέση, που όμως, σε αντίθεση με την ελευθερία των συμβάσεων που ισχύει στις ιδιωτικές συμβάσεις  και σε αντίθεση με αντίστοιχα μοντέλα Κανονισμών Λειτουργίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που οι όροι τους καθορίζονται με κοινή συμφωνία των μερών, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εν προκειμένω όπως θεσμοθετήθηκε με το ν. 4982, ασκείται καταχρηστικά σε βάρος του ενός εκ των δύο συμβαλλομένων ήτοι των εγκατεστημένων στις ΒΙΠΕ και τα ΕΠ επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της ιδιωτικής σχέσης και εφεξής, οι εγκατεστημένες στα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα επιχειρήσεις, συμβάλλονται αναγκαστικά και δεσμεύονται αποκλειστικά από τις μονομερείς αποφάσεις ενός διαχειριστή, που προσφέρει υποχρεωτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες: Δηλαδή, ιδιοκτήτες γης εδώ και δεκαετίες, οι οποίοι εκπροσωπούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία των οικοπέδων στις ΒΙ.ΠΕ. δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε άλλο πάροχο για υπηρεσίες, πλην της σημερινής διαχειρίστριας, αλλά ούτε και να διεκδικήσουν πιο ανταγωνιστικές ή πιο ποιοτικές ενδεχομένως υπηρεσίες. Επιπλέον, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφάσεις για επενδύσεις που άμεσα τους αφορούν, παρά το γεγονός ότι έχουν υποχρέωση να πληρώνουν για αυτές μέσω των κοινοχρήστων. Πολύ περισσότερο δεν έχουν κανένα δικαίωμα ελέγχου στις αποφάσεις και δαπάνες της διαχειρίστριας.

Όλα τα παραπάνω τα επιτρέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας που προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα του νόμου από μια πλήρως αμφισβητούμενη εκλογική διαδικασία, που οργάνωσε μονομερώς η διαχειρίστρια έχοντας μόνο αυτή τον έλεγχο της σχετικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου είναι η κατάργηση του δικαιώματος βέτο των επιχειρήσεων, η υπέρμετρη αύξηση στα κόστη λειτουργίας και διαχείρισης η οποία καθορίζεται με εντελώς ασαφή τρόπο, ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων από οποιαδήποτε συμμετοχή σε αποφάσεις για εκάστοτε επενδύσεις, η μείωση της υπεραξίας οικοπέδων και επενδύσεων, η δημιουργία μη ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και το μη θετικό παράδειγμα διαχείρισης αξιόλογου παραγωγικού δυναμικού σε οργανωμένους υποδοχείς.

  Η βουλευτής Αχαΐας ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία στην διαχείριση των ΕΠ και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται καμία ανεξάρτητη διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στο διαχειριστή του πάρκου και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: «Αναγκαίες διορθώσεις στον ν.4982/2022 υπέρ της μεγαλύτερης εποπτείας της πολιτείας και της βιωσιμότητας στα επιχειρηματικά πάρκα».

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των επίσημων φορέων τους(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων από Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ), κατά της διαδικασίας για την αλλαγή των κανονισμών λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων (ΕΠ) με διαχειριστή την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. (ΕΤΒΑ). Περίπου 150 επιχειρήσεις προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του ν.4982/2022 και σε άλλα δικαστήρια για τον Κανονισμό Λειτουργίας που απορρέει από τον νόμο.

Την εποπτεία των Πάρκων υποκατέστησε, κατά έναν εντελώς ιδιότυπο τρόπο, η διαχειρίστρια ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, η οποία δεν είναι πλέον μια ελληνική εταιρεία, καθώς σύμφωνα με δήλωσή της, έχει ως βασικό μέτοχο με 64%, την εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας «STRIX HOLDINGS L.P.» η οποία ανήκει στο ξένο Fund Blantyre. Στο μετοχικό της κεφάλαιο, συμμετέχει επίσης με 35% το ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου και κατά 1% η Τράπεζα Πειραιώς.

 Με βάση το ν. 4982/2022, η σχέση ανάμεσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα και στη Διαχειρίστρια καθορίζεται πλέον ως μια αμιγώς ιδιωτική σύμβαση και σχέση, που όμως, σε αντίθεση με την ελευθερία των συμβάσεων που ισχύει στις ιδιωτικές συμβάσεις  και σε αντίθεση με αντίστοιχα μοντέλα Κανονισμών Λειτουργίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που οι όροι τους καθορίζονται με κοινή συμφωνία των μερών, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εν προκειμένω όπως θεσμοθετήθηκε με το ν. 4982, ασκείται καταχρηστικά σε βάρος του ενός εκ των δύο συμβαλλομένων ήτοι των εγκατεστημένων στις ΒΙΠΕ και τα ΕΠ επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιωτικής σχέσης και εφεξής, οι εγκατεστημένες στα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα επιχειρήσεις, συμβάλλονται αναγκαστικά και δεσμεύονται αποκλειστικά από τις μονομερείς αποφάσεις ενός διαχειριστή, που προσφέρει υποχρεωτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες: Δηλαδή, ιδιοκτήτες γης εδώ και δεκαετίες, οι οποίοι εκπροσωπούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία των οικοπέδων στις ΒΙ.ΠΕ. δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε άλλο πάροχο για υπηρεσίες, πλην της σημερινής διαχειρίστριας, αλλά ούτε και να διεκδικήσουν πιο ανταγωνιστικές ή πιο ποιοτικές ενδεχομένως υπηρεσίες. Επιπλέον, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφάσεις για επενδύσεις που άμεσα τους αφορούν, παρά το γεγονός ότι έχουν υποχρέωση να πληρώνουν για αυτές μέσω των κοινοχρήστων. Πολύ περισσότερο δεν έχουν κανένα δικαίωμα ελέγχου στις αποφάσεις και δαπάνες της διαχειρίστριας.

Όλα τα παραπάνω τα επιτρέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας που προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα του νόμου από μια πλήρως αμφισβητούμενη εκλογική διαδικασία, που οργάνωσε μονομερώς η διαχειρίστρια έχοντας μόνο αυτή τον έλεγχο της σχετικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου είναι η κατάργηση του δικαιώματος βέτο των επιχειρήσεων, η υπέρμετρη αύξηση στα κόστη λειτουργίας και διαχείρισης η οποία καθορίζεται με εντελώς ασαφή τρόπο, ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων από οποιαδήποτε συμμετοχή σε αποφάσεις για εκάστοτε επενδύσεις, η μείωση της υπεραξίας οικοπέδων και επενδύσεων, η δημιουργία μη ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και το μη θετικό παράδειγμα διαχείρισης αξιόλογου παραγωγικού δυναμικού σε οργανωμένους υποδοχείς.

Επειδή, με την πρόσφατη εφαρμογή του ν. 4982/2022, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στα Επιχειρηματικά Πάρκα, αποτελούν σήμερα το μοναδικό τμήμα της ελληνικής βιομηχανίας – μεταποίησης, που ουσιαστικά στερούνται της στοιχειώδους και αναγκαίας κρατικής εποπτείας όπως είθισται στις αναπτυξιακές – επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επειδή, είναι το μοναδικό παραγωγικό τμήμα, οι προτάσεις του οποίου δεν εισακούγονται ευθέως από την ελληνική Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι έχουν και δευτεροβάθμιο Σύνδεσμο που εκπροσωπεί το σύνολο των εγκατεστημένων αλλά και τοπικούς επιχειρηματικούς Συνδέσμους

Επειδή, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελάχιστους πρώτους μήνες εφαρμογής του νόμου, είναι προσβλητικά για τη δημοκρατική λειτουργία και ενισχυτικά των φόβων για τη βιωσιμότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Επειδή, η εμμονή της Κυβέρνησης σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με  περιορισμό του ρόλου του κράτους, ακόμη και εκεί που επιβάλλεται να διατηρεί έναν εποπτικό ρόλο, έχουν αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία στην διαχείριση των ΕΠ;
  • Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται καμία ανεξάρτητη διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στο διαχειριστή του πάρκου και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος