Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η κατασκευή πέντε Αστυνομικών Μεγάρων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη, ανακοινώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤ.ΥΠ. («Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων  στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 56,8 εκατ. ευρώ. Επόμενο βήμα είναι η συμβασιοποίηση του έργου και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2024.

Στα εν λόγω κτίρια, συνολικού εμβαδού 26.998 τ.μ., κατασκευάζονται χώροι γραφείων και επιπλέον χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, όπως χώροι αποθηκών πειστηρίων, αποθήκες όπλων, χώροι προσωρινής κράτησης, κρατητηρίων και σκοπευτήριο. 

Προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για χώρους κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη  αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη, την περίοδο λειτουργίας.

Πίνακας 1

Συνολικό Εμβαδόν υπόγειων & υπέργειων χώρων κτιρίου 

και υποδομών περιβάλλοντος χώρου (τ.μ.)

Αστυνομική Διεύθυνση  Εμβαδό σε τ.μ.
Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα) 10.770
Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας (Καρδίτσα) 4.460
Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας (Βέροια) 4.109
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας (Λευκάδα) 2.924
Αστυνομική Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 4.735
Σύνολο 26.998