Το πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027 είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις για τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία για μια πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας, με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, την προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, τη βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση και ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το ανωτέρω πρόγραμμα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2024, ο Δήμος Αιγιαλείας μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης, κατέθεσε συνολικά 5 προτάσεις, τον μέγιστο αριθμό που δικαιούται κάθε φορέας, σε συνεργασία με φορείς όπως Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ιταλίας, Δήμους, Επιμελητήρια κ.α..

 Συνολικά ο προϋπολογισμός των πέντε προτάσεων που υποβλήθηκαν και ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε ως εταίρος ή και ως επικεφαλής ανέρχεται σε 9.139.900 ευρώ, ενώ για τον Δήμο Αιγιαλείας προβλέπεται προϋπολογισμός που θα ανέρχεται στα 2.214.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά κατατέθηκαν 3 προτάσεις στον πυλώνα RSO2.7-Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας συνολικού ύψους 5.568.900 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 1.278.000 ευρώ. Στόχος των προτάσεων είναι α) η ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, β) η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ενσωμάτωσης μιας βάσης δεδομένων βιοποικιλότητας προς αποθήκευση οικολογικών δεδομένων και πληροφοριών, γ) η παρακολούθηση δεδομένων ρύπανσης, ενσωματώνοντας οικολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή με τοπικά δεδομένα βιοποικιλότητας, δ) η δημιουργία ενός φυσικού και ψηφιακού Μουσείου (Gene bank) – πλατφόρμας, που θα έχει ως στόχο την προώθηση και εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων της έρευνας, τη δημιουργία επαφών με τους παραγωγούς και την παροχή συμβουλών για την προώθηση της καλλιέργειας και χρήσης τοπικών ποικιλιών και πληθυσμών ζώων και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ γεωργών ερευνητών, ε) η προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργίας κόμβων αειφόρου παραγωγής για τις παραμελημένες περιοχές στις ιταλικές περιφέρειες της Απουλίας, της Βασιλικάτα και της Δυτικής Ελλάδας, μετατρέποντάς τις, με έξυπνες και καινοτόμες λύσεις, σε καλύτερες, πιο βιώσιμα και ευχάριστες περιοχές για να ζεις και να εργάζεσαι.

Στον πυλώνα RSO2.4-Προώθηση μεθόδων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και ανθεκτικότητα στους κίνδυνους καταστροφών κατατέθηκε μια πρόταση συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπερσύγχρονων συστημάτων παράκτιας παρακολούθησης, καθώς και ο σχεδιασμός μέτρων / έργων για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του παράκτιου περιβάλλοντος στις πιλοτικές τοποθεσίες.

 Τέλος, στον πυλώνα RSO4.6-Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία από το εταιρικό σχήμα κατατέθηκε μια πρόταση συνολικού ύψους 2.071.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 736.000 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των εμπλεκόμενων περιοχών, χρησιμοποιώντας το κλειδί μιας πολιτιστικής-τουριστικής προσφοράς, συμβάλλοντας στην μετατροπή τους από απλές κοινότητες υποδοχής, που δέχονται παθητικά ή «ανέχονται» τη συχνά εποχιακή και ληστρική άφιξη τουριστών στην επικράτειά τους, σε πιο φιλόξενους και ελκυστικούς προορισμούς για τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας ως κλειδί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

 Σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ως Δημοτική Αρχή προσπαθούμε να διεκδικούμε χρήματα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος της κοινωνίας της Αιγιαλείας. Είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειάς μας, που μας εμπνέει για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες». Με τη σειρά του, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Ανάπτυξης κ. Βασίλης Χριστόπουλος δηλώνει σχετικά:  «Έχοντας πλέον την εμπειρία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου όπου ο Δήμος μας ήταν για πρώτη φορά δικαιούχος σε 2 προτάσεις, με την περισσότερη γνωστή το Fame Road μέσα από το οποίο ανακατασκευάστηκαν τα Παλαιά Σφαγεία ως HUB και έχοντας δείξει άριστα δείγματα συνεργασίας με του Ιταλούς εταίρους, καταθέσαμε το μέγιστο των προτάσεων διεκδικώντας ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Να ευχαριστήσω τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την άριστη συνεργασία και καθοριστική συμβολή τους στην σύνταξη και υποβολή των προτάσεων στο απαιτητικό πρόγραμμα του Interreg».