Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επαναφέρει τις χειρότερες πελατειακές πρακτικές στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. H πλήρης απαξίωση της αρχής της αξιοκρατίας, η διαρκής παράκαμψη θεσμοθετημένων διαδικασιών στη λειτουργία του δημοσίου ,οι αλλαγές στα κριτήρια διαγωνισμών που χαρακτηρίζονται φωτογραφικοί, είναι κάποιες από τις εκφάνσεις ενός συστήματος που αποδομεί την ισότητα των πολιτών απέναντι στους νόμους και το κράτος.
Παρόλο που ο ν.5062/2023 για το «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο και ορίζει, κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης και της υπουργού Εσωτερικών, τις προϋποθέσεις “αξιοκρατικής” επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου, φαίνεται πως ούτε αυτός μπορεί να αναχαιτίσει αλλότριους σκοπούς της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του ορισμού του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος κατά παρέκκλιση του συγκεκριμένου νόμου( ν. 5062/2023)και με αρμοδιότητες και καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, που περιγράφονται σε προγενέστερο νόμο, στο ν.4452/2017(!)
Για τους παραπάνω λόγους κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση και ζητώ απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας για το αν είναι ενήμερο το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη που αφορά την επιλογή του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ, η οποία ακυρώνει και αναιρεί τον ν.5062/2023.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Ορισμός Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος κατά παρέκκλιση του ν. 5062/2023.
Ο ν. 5062/2023 για το «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ψηφίστηκε από την κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο και ορίζει τις προϋποθέσεις “αξιοκρατικής” επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου. Ενδεικτικές διατάξεις: άρθρο 5 παρ.1,2, και 15 παρ.3.
Ο εν λόγω νόμος κατηγοριοποιεί τα νομικά πρόσωπα και σύμφωνα με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ΦΕΚ 199 Α΄/2023, ορίστηκε, ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (εφεξής, ΕΒΕ) ανήκει στην ομάδα Α του εν λόγω νόμου.
Επιπλέον, ο ν.4452/2017 προβλέπει ότι «ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία (1) φορά», καθώς και ότι «ως Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας από τους τρεις (3) πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης». Είναι, δηλαδή, απολύτως σαφές ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά δημόσιος λειτουργός και ο διορισμός του γίνεται από την Κυβέρνηση. Ασκεί, δηλαδή, ο ΓΔ της ΕΒΕ καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, που περιγράφει ειδικά ο ν.4452/2017. Ο νόμος δεν προβλέπει τη θέση Διευθύνοντα Συμβούλου στην ΕΒΕ, αλλά προβλέπει αντ’ αυτού τη θέση Γενικού Διευθυντή με αρμοδιότητες και καθήκοντα ανάλογα ή ίδια μ’ αυτά του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο ΓΔ της ΕΒΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στις 2 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες προτού ψηφιστεί στη Βουλή ο ν. 5062, δημοσιεύτηκε η 126092/Γ4 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)». Η προκήρυξη αυτή προβλέπει τα προσόντα διορισμού που ορίζει ο ν.4452/2017, και όχι αυτά του ν.5062/2023.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη που αφορά την επιλογή του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ, η οποία ακυρώνει και αναιρεί τον ν.5062/2023; Αν ναι, συμφωνεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συνέχιση της διαδικασίας επιλογής ΓΔ στην ΕΒΕ, παρά τη δημοσίευση του ν.5062/2023;
Θα εφαρμοστεί ο ν. 5062/2023 που πριν λίγους μήνες ψηφίστηκε από τη Βουλή ή θα εφαρμόσετε αυτόν à la carte, με την ΕΒΕ να αποτελεί παράδειγμα αναίρεσής του;

Η ερωτώσα βουλευτής
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)