Στο Συμβούλιο μετέχουν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, με στόχο να αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο, με κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, που συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το υπουργείο Τουρισμού, μετέχει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πάνος Σακελλαρόπουλος ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο Συμβούλιο μετέχουν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, με στόχο να αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο, με κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Μέσω αυτού επιδιώκεται η διάχυση της εθνικής στρατηγικής σε όλη την Επικράτεια, οι συνέργειες και ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Για να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή τουριστική ανισότητα και να οδηγηθούμε σε βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε μια ολιστική τουριστική πολιτική με συγκεκριμένες στρατηγικές για την ενίσχυση της περιφερειακής τουριστικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε στη διάθεση του υπουργείου Τουρισμού στην κατεύθυνση κατάθεσης προτάσεων για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Πηγή: pelop.gr