Συλλογή υπογραφών για να Υπερασπίσουμε την Πρόληψη,

γιατί η Πρόληψη μας αφορά όλους καθώς έχουμε βιώσει τα οφέλη της στις οικογένειες, τα σχολεία και τις κοινότητες μας.

Πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε στο πλαίσιο του νέου Νομοσχεδίου για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση την σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) στον οποίο θα ενταχθούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς απεξάρτησης. Στο νομοσχέδιο που πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 61 του Νόμου 3459 (2006), όπου περιγράφεται το υφιστάμενο καθεστώς στα Κέντρα Πρόληψης ως σήμερα, προβλέπεται η πάγια και τακτική χρηματοδότησή τους από το Κράτος, μέσω των δύο ονομασμένων πηγών (Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών) με προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται και ρήτρες που δυσκολεύουν το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης. Επιπλέον στο προαναφερόμενο νομοσχέδιο καταργείται το άρθρο 60, παράγραφος 4, του νόμου 4139, σύμφωνα με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης ανήκουν στους εγκεκριμένους φορείς πρόληψης.

Όλα τα παραπάνω μας προκαλούν ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της πρόληψης. Αυτό που διακυβεύεται είναι η διάσωση της φιλοσοφίας της πρόληψης και του έργου που επιτελείται εδώ και 30 χρόνια, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς που εντείνεται το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες και συμπεριφορές. Μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στην ολιστική παρέμβαση στις αιτίες που γεννούν την εξάρτηση στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα μέσα από μακροχρόνια, καινοτόμα και αξιολογημένα προγράμματα. προγράμματα. Που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υψηλού επιπέδου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με ένα αποκεντρωμένο τρόπο στις εκάστοτε κοινότητες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε και ζητάμε:

τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις» με πάγια, σταθερή κρατική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
να παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης, διατηρώντας την ταυτότητα, την ψυχοκοινωνική φιλοσοφία και το περιεχόμενο της πρόληψης,
να ενισχυθούν περαιτέρω με την απαιτούμενη στελέχωση των κενών θέσεων προσωπικού,
να μην καταργηθεί το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006, τα οποία καταργούνται στο άρθρο 46 του υπάρχοντος προσχεδίου νόμου.