Επίσκεψη στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δρ. Δημήτρη Κατσαρό πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του πολίτη & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος.  

Συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας για την υλοποίηση  δράσεων  με στόχο την μείωση  της γραφειοκρατίας και του διοικητικού χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων ή αιτημάτων που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες,  καθώς επίσης θέματα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 

Επίσης, στην συζήτηση κυριάρχησε το πρόβλημα με την  έλλειψη  του απαιτούμενου προσωπικού και της απώλειας έμπειρου και ικανού στελεχιακού δυναμικού εξαιτίας της κινητικότητας και των κατά παρέκκλιση αποσπάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ Βασιλόπουλος δήλωσε:  « Έγινε μια  ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ,  ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα   που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Κοινός στόχος είναι  να βελτιωθούν  οι συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών  θεσμικά και  ψηφιακά  προκειμένου  να μειωθεί πολύτιμος διοικητικός χρόνος για την εξέταση και διεκπεραίωση των υποθέσεων και των αιτημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων που απευθύνονται στις υπηρεσίες μας»