Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα, συναντήθηκε με την «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης Ρομά» η οποία συντονίζεται από τη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 

Η δράση της Ομάδας αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και στην παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων  κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βάσει της ΕΣΚΕ ΡΟΜΑ 2021-2030Στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς επιστήμονες, έναν οικονομολόγο, μία εκπαιδευτικό και έναν διαμεσολαβητή Ρομά. 

Η Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για την πορεία, την καταγραφή και τον απολογισμό του έργου στη Δυτική Ελλάδα, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην την κοινωνική ένταξη, τη διαβίωση, την εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόλησης των Ρομά της περιοχής.

Στα δυόμισι χρόνια λειτουργίας της η ομάδα έχει συνεργαστεί με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΔΕ,  με τις κοινωνικές υπηρεσίες/Παραρτήματα Ρομά των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει αποτυπώσει πλήρως τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα προβλήματα του πληθυσμού. 

Η εποικοδομητική αυτή συζήτηση έδειξε ότι τέτοιες ομάδες  προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο πεδίο δράσης και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τόσο για τις Περιφέρειες όσο και για τους Δήμους.

Σημειώνεται πως η δράση με κωδικό ΟΠΣ EOX:PDP1 (MIS) 5075006 συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).